Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

VUKANI! No. 1 2017 | Ukuhlulukelwa Kwabasakhulayo— Kubangelwa Yini? Kungenziwani?

Imibiko itshengisa ukuthi ukuhlulukelwa kwabasakhulayo sekwande kakhulu.

Ucabanga ukuthi kungenziwani ngohlupho lolu?

Imagazini le ikhuluma ngokunganceda abasakhulayo ukuthi banqobe ukuhlulukelwa kanye lendlela abazali abangabancedisa ngayo.

 

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI

Ukuhlulukelwa Kwabasakhulayo—Kubangelwa Yini? Kungenziwani?

Bala ngezimpawu kanye lokunye okungabangela ukuhlulukelwa. Bala ngokuthi abazali labanye abantu bangenzani.

Ukubobotheka—Yisipho Ongasinika Abanye

Umngane loba umuntu ongamaziyo—angabobotheka lawe—uyabobotheka njalo uyathokoza.

UMBONO WEBHAYIBHILI

Ukukhipha Isisu

Kukhitshwa izisu eziyizigidi umnyaka ngamunye. Umuntu angazikhethela yini ukukhipha isisu kumbe yinto embi?

“Sazibonela Ukuthi Bayasithanda Okwamagama”

NgoMgqibelo mhlaka 25 April 2015 kwaba lokuzamazama komhlaba okukhulu eNepal. Ngemva kwesehlakalo lesi oFakazi bakaJehova batshengisa ukuthi balothando lweqiniso.

OKUNCEDA IMULI

Tshengisa Ukuthi Uyabonga

Nxa indoda lomkayo bangazama ukunanzelela okuhle okwenziwa ngomunye kungaba lokuthokoza emulini. Kuyini okungakunceda ukuthi uhlale ubonga omunye wakho?

KWAZENZAKALELA YINI?

Ubunyonyo Obenelisa Ukumela Ukutshisa

Ubunyonyo lobu buyenelisa ukumela ukutshisa ukwedlula ezinye izinyamazana. Kuyini okwenza ukuthi ubunyonyo lobu benelise ukumela ukutshisa kwelanga?

Okunengi okutholakala ku-Internet

OFakazi BakaJehova Bayabancedisa Yini Abehlelwe Ngumonakalo?

Thola ukuthi sibasiza njani esikhonza labo kanye labanye abayabe behlelwe ngumonakalo.