Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

OFakazi BakaJehova Bayabancedisa Yini Abehlelwe Ngumonakalo?

Ye, izikhathi ezinengi oFakazi bakaJehova bayabasiza labo abayabe behlelwe ngumonakalo. Sincedisa bonke abangoFakazi lalabo abangasiboFakazi nxa behlelwe ngumonakalo, futhi lokhu sikwenza silandela umlayo weBhayibhili okuGalathiya 6:10 othi: “Kasenzeni okulungileyo ebantwini bonke, ikakhulu kulabo abangabemuli yabakholwayo.” Kanti njalo bonke abayabe behlelwe ngumonakalo onjalo sibaduduza ngamazwi akhuthazayo langemibhalo.—2 KwabaseKhorinte 1:3, 4.

Indlela Esiphathisa Ngayo

Ngemva komonakalo, abadala bamabandla asendaweni leyo eyabe yehlelwe ngumonakalo bayazama ukuthi bathintane labo bonke abazalwane abakhonza labo. Lokhu bakwenza ukuze bazi ukuthi kabalimalanga yini lokuthi badinga ncedo bani. Ngemva kwalokho abadala bazisa iwofisi yegatsha yaboFakazi bakaJehova ngomonakalo lowo kanye lemizamo abayabe beyenzile ukuze baphathise.

Nxa kuyabe kudingeka usizo olwedlula lolo olweneliswa ngamabandla alelo lizwe, iQula Elibusayo liyahlela indlela elingaphathisa ngayo. Lokhu kuyafanana lalokho okwenziwa ngamaKhristu ekhulu lokuqala encedisana ngesikhathi sendlala. (1 KwabaseKhorinte 16:1-4) Iwofisi yegatsha ibeka iKhomithi Yokusiza Abehlelwe Ngumonakalo ukuze ihlele njalo iqondise umsebenzi wokuphathisa. OFakazi abakwezinye izindawo labo bayaphathisa ngezindlela ezitshiyeneyo.—IZaga 17:17.

Imali Yokuncedisa

Enye indlela yokusebenzisa iminikelo ethunyelwa emawofisini amagatsha aboFakazi bakaJehova yikuphathisa labo abehlelwe ngumonakalo. (ImiSebenzi 11:27-30; 2 KwabaseKhorinte 8:13-15) Labo abazinikela ukwenza umsebenzi lo kababhadalwa, yikho-ke yonke iminikelo yokusiza labo abehlelwe ngumonakalo kayisetshenziselwa ezinye izinto. Yonke iminikelo isetshenziswa ngendlela efaneleyo.—2 KwabaseKhorinte 8:20.