INQABAYOKULINDA No. 1 2020 | Ukudinga Iqiniso

IBhayibhili lilezimpendulo eziliqiniso zemibuzo eqakathekileyo empilweni.

Ukudinga Iqiniso

Lanxa abantu bengasathembani futhi sokunzima ukuthola iqiniso, ungenelisa ukuthola izimpendulo eziliqiniso zemibuzo eqakathekileyo empilweni.

IBhayibhili Libhuku Elileqiniso

Ungaba leqiniso sibili lokuthi iBhayibhili lithembekile kukho konke elikutshoyo.

Iqiniso NgoNkulunkulu LangoKhristu

Ungaphi umehluko phakathi kukaNkulunkulu loJesu Khristu?

Iqiniso NgoMbuso KaNkulunkulu

IMibhalo isicacisela ngoMbuso kaNkulunkulu, ukuthi uyabe ungaphi, inhloso yawo, abazabusa lalabo abazabuswa.

Iqiniso Ngekusasa

Ungakuthandabuzi lakancane lokho esikuthenjiswa nguNkulunkulu ngekusasa langabantu abazaphila emhlabeni omutsha.

Indlela Iqiniso Elingakunceda Ngayo

Ukwazi iqiniso eliseLizwini likaNkulunkulu kuyanceda kakhulu.