INQABAYOKULINDA​—EFUNDWAYO January 2018

Imagazini le ilezihloko ezizafundwa ngoFebruary 26 kusiya ku-April 1 2018.

BAZINIKELA NGOKUZITHANDELA

Bazinikela Ngokuthanda Kwabo—EMadagascar

Funda ngabanye abazalwane abazimisele ukuncedisa emsebenzini wokutshumayela izindaba ezinhle elizweni leMadagascar.

“Abakhatheleyo Uyabanika Amandla”

Sikhangelele ukuthi izinto zizaqhubeka zisiba nzima njengoba umhlaba lo ususiya ekupheleni. Isihloko somnyaka ka-2018 sisikhuthaza ukuthi sicele amandla kuJehova.

Umbuthano Osenza Simanyane

ISikhumbuzo sibamanyanisa njani abantu bakaNkulunkulu? Sizakubakhona nini iSikhumbuzo sokucina?

Nikela KuJehova Lanxa Engumnikazi Wezinto Zonke

Enye indlela esingatshengisa ngayo ukuthi siyamthanda uNkulunkulu yikunikela. Kusinceda ngani ukunikela kuJehova ngalokho esilakho?

Kuyini Okungenza Uthole Intokozo Yeqiniso?

Abantu abathanda uNkulunkulu batshiyene njani labantu okukhulunywa ngabo ku-2 Thimothi 3:2-4? Ukuthola impendulo yombuzo lo kuzasinceda ukuthi sithole intokozo.

Lizawubona Umahluko Phakathi Kolungileyo Lomubi

Okwenziwa ngabantu bomhlaba lo kutshiyene njani lokwenziwa ngabantu bakaNkulunkulu?

Ubukwazi Yini?

Abako-Israyeli babezisebenzisa yini izimiso eziseMthethweni kaMosi ukuze balungise ukungazwanani okwakusiba khona?