WARTA PENTING Desember 2015 | Panjenengan Isa Ngerti Alkitab

Apa panjenengan tau mikir, ’Apa sebabé Alkitab angèl dingertèni?’

BAB UTAMA

Alesané Perlu Ngerti Alkitab

Akèh sing ngajèni Alkitab, ning ora ngerti paédahé kanggo urip saben dina.

BAB UTAMA

Buku sing Isa Dingertèni

Patang alesan Alkitab isa dingertèni kabèh wong.

BAB UTAMA

Bantuan Bèn Ngerti Alkitab

Apa sebabé panjenengan perlu dibantu senajan Alkitab kuwi gampang dingertèni?

Yéhuwah Seneng Omong-omongan

Yéhuwah nggunakké akèh basa kanggo omong-omongan. Kuwi tegesé ora ana basa sing luwih unggul timbang liyané.

Alkitab sing Gampang Dingertèni

Telung dhasar sing dinggo para anggotané New World Bible Translation Committee.

Omonganmu Kudu Nyenengké

Piyé tuladhané Yésus mbantu awaké dhéwé ngerti apa, kapan, lan piyé carané ngomong?

Yéhuwah Bakal Ngopèni Kowé

Apa sing kudu dipikirké lan ditindakké wektu lara?

Alkitab Basa Inggris New World Translation 2013

Apa waé sing wis diowahi ing Alkitab iki?

Jawabané Alkitab

Apa sebabé Gusti Allah seneng karo wong sing péngin ngerti sing bener?