Koma ka ga abin da ke ciki

Koma ga abubuwan da ke ciki


Zai yiwu mu ji daɗin rayuwa har abada?

Zai yiwu mu ji daɗin rayuwa har abada?

Mece ce amsarka?

  • e.

  • a’a.

  • wataƙila.

ABIN DA LITTAFI MAI TSARKI YA CE

“Masu adalci za su gāji ƙasar, su zauna a ciki har abada.”​ZABURA 37:29.

ABIN DA ZA KA MORA

Kai da iyalinka da kuma abokanka za ku ji daɗin rayuwa cikin kwanciyar hankali.​IRMIYA 29:11.

Za ka ji daɗin rayuwa har abada.​ZABURA 22:26.

ZA MU IYA GASKATAWA DA LITTAFI MAI TSARKI?

Ƙwarai kuwa! Don ka san dalilin, ka karanta darussa guda uku a wannan ƙasidar. Jigon su ne: