مراجعه به متن

درس ۲۳:‏ نام یَهُوَه

درس ۲۳:‏ نام یَهُوَه

اسم یَهُوَه نشان می‌دهد که او خدایی بی‌همتاست!‏ آیا می‌توانی در مورد اسم خدا با دیگران صحبت کنی؟‏

همچنین ملاحظه شود:‏

فعالیت‌های مربوط به «دوست یَهُوَه شو»

نام یَهُوَه

نام خدا چند بار در کتاب مقدّس آمده است؟‏