مراجعه به متن

ویدیوی برگزیده

درس ۴۳:‏ آیا یَهُوَه به دعاهایمان جواب می‌دهد؟‏

وقتی همکلاسی سارا او را اذیت می‌کند او چه کار می‌کند؟‏