مراجعه به متن

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

داستان تصویری از کتاب مقدّس

آدم و حوّا خودخواه شدند

ببین آدم و حوّا با تصمیم خودخواهانه‌ای که گرفتند،‏ چه تأثیری روی مردم امروز گذاشتند.‏