به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

داستان‌های تصویری

داستان تصویری از کتاب مقدّس

آدم و حوّا خودخواه شدند

ببین آدم و حوّا با تصمیم خودخواهانه‌ای که گرفتند،‏ چه تأثیری روی مردم امروز گذاشتند.‏

در همین مجموعه:‏

داوود با شجاعت عمل می‌کند

چرا داوود یقین داشت که می‌تواند جُلیات را شکست دهد؟‏ چرا تو نیز می‌توانی برای انجام آنچه درست است شجاع باشی؟‏