به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

داستان‌های تصویری

با خواندن آنلاین این داستان‌های تصویری یا با چاپ آن،‏ گزارش‌های کتاب مقدّس را تجسّم کن.‏ سپس با خانواده‌ات سؤالاتی را بررسی کن که در انتهای آن داستان آمده است و به این ترتیب از آن گزارش درس بگیر.‏