مراجعه به متن

۲۱ ژانویهٔ ۲۰۱۹
جدیدترین‌ها

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان تاگالوگی

انتشار ترجمهٔ دنیای جدید به زبان تاگالوگی

انتشار نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس به زبان تاگالوگی در ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۱۹ در شهر کزون سیتی در فیلیپین اعلام شد.‏ در حال حاضر کل یا بخش‌هایی از ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۷۹ زبان منتشر شده است و نسخهٔ بازنگری‌شدهٔ کل ترجمهٔ دنیای جدید به ۱۹ زبان مختلف موجود است.‏