مراجعه به متن

آیا شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس خودشان را دارند؟‏

آیا شاهدان یَهُوَه کتاب مقدّس خودشان را دارند؟‏

 شاهدان یَهُوَه در تحقیقات خود از بسیاری از ترجمه‌های کتاب مقدّس استفاده کرده‌اند.‏ ما شاهدان یَهُوَه برای ترجمهٔ دنیای جدید کتاب مقدّس ارزش قائلیم،‏ زیرا ترجمه‌ای بسیار دقیق و روان است و نام خدا در آن ذکر شده است.‏ البته این ترجمهٔ کتاب مقدّس به زبان‌های بسیار موجود است.‏

  •   ذکر نام خدا.‏ برخی از ناشران کتاب مقدّس در تحسین مؤلف آن کوتاهی کرده‌اند.‏ برای مثال،‏ در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدّس نامِ بیش از ۷۰ نفر ذکر شده است که در تهیهٔ آن سهمی داشته‌اند،‏ ولی نام مؤلف آن یعنی یَهُوَه خدا کاملاً حذف شده است!‏

     در عوض،‏ در ترجمهٔ دنیای جدید،‏ نام الٰهی دوباره در هزاران جایی که در متن اصلی وجود داشت،‏ درج شده است.‏ همچنین نام گروهی که در تهیهٔ این ترجمه سهیم بودند،‏ کاملاً گمنام است.‏

  •   ترجمه‌ای دقیق.‏ پیام اصلی کتاب مقدّس در هر ترجمه به‌دقت رسانده نشده است.‏ برای مثال،‏ مَتّی ۷:‏۱۳ در یکی از ترجمه‌های کتاب مقدّس چنین برگردانده شده است:‏ «فقط با عبور از درِ تنگ می‌توان به حضور خدا رسید.‏ جاده‌ای که به طرف جهنم می‌رود خیلی پهن است و دروازه‌اش نیز بسیار بزرگ،‏ و عدهٔ زیادی به آن راه می‌روند،‏ و براحتی می‌توانند داخل شوند.‏» ولی در متن اصلی از واژهٔ «نابودی» استفاده شده است،‏ نه «جهنم.‏» شاید مترجمان واژهٔ «جهنم» را اضافه کرده‌اند،‏ زیرا به عذاب ابدی شریران در آتش جهنم اعتقاد داشته‌اند.‏ ولی کتاب مقدّس چنین عقیده‌ای را تعلیم نمی‌دهد.‏ از این رو،‏ این آیه در ترجمهٔ دنیای جدید به طور دقیق برگردانده شده است.‏ در آنجا آمده است:‏ «از درِ تنگ داخل شوید؛‏ زیرا عریض است آن در و وسیع است راهی که به نابودی می‌انجامد و بسیارند کسانی که به آن داخل می‌شوند.‏»‏

  •   ترجمه‌ای روان.‏ یک ترجمهٔ خوب نباید فقط دقیق باشد،‏ بلکه باید روان و قابل فهم نیز باشد.‏ به این نمونه توجه کنید:‏ پولُس رسول در رومیان ۱۲:‏۱۱ عبارتی را به کار برد که ترجمهٔ تحت‌اللفظی آن به مفهوم «جوشیدن به روح» است.‏ از آنجایی که این عبارت در زبان فارسی متداول مفهومی ندارد،‏ در ترجمهٔ دنیای جدید به نحوی قابل فهم برگردانده شده است.‏ در آنجا آمده است که مسیحیان باید «با شور و حرارتی که روح می‌بخشد،‏ غیور» باشند.‏

 ترجمهٔ دنیای جدید علاوه بر این که ترجمه‌ای دقیق و روان است و نام خدا در آن به کار رفته،‏ از امتیازی دیگر نیز برخوردار است:‏ این ترجمه به صورت رایگان توزیع می‌شود.‏ در نتیجه،‏ میلیون‌ها نفر قادرند کتاب مقدّس را به زبان مادری خود بخوانند،‏ حتی کسانی که توانایی خریدن کتاب مقدّس را ندارند.‏