Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 7. OSA

Jumal vabastab iisraellased

Jumal vabastab iisraellased

Jehoova nuhtleb egiptlasi ja Mooses viib iisraellased Egiptusest välja. Jumal annab Iisraelile Moosese kaudu Seaduse

IISRAELLASED elasid hulk aastaid Egiptuses, kus nad kogusid jõukust ja said suureks rahvaks. Siis tuli võimule uus vaarao, kes Joosepit ei tundnud. See tige türann kartis üha kasvavat Iisraeli rahvast, mistõttu ta orjastas selle ja käskis visata kõik iisraellaste vastsündinud poisslapsed Niiluse jõkke. Kuid üks julge ema kaitses oma pisipoega ja peitis ta korviga pilliroo sisse. Vaarao tütar leidis lapse, pani talle nimeks Mooses ja kasvatas ta üles Egiptuse õukonnas.

Kui Mooses oli 40-aastane, sattus ta raskustesse, kuna oli kaitsnud iisraellasest orja egiptlasest töölesundija eest. Mooses põgenes kaugele maale, kuhu ta jäigi pagulasena elama. Kui Mooses oli 80-aastane saatis Jehoova ta tagasi Egiptusesse, et ta ilmuks vaarao ette ja nõuaks Jumala rahva vabastamist.

Vaarao keeldus otsustavalt, mispeale lõi Jumal Egiptust kümne nuhtlusega. Iga kord, kui Mooses ilmus vaarao ette ja pakkus talle võimalust järgmist nuhtlust ära hoida, jäi vaarao kangekaelseks ning suhtus põlgusega Moosesesse ning tema Jumalasse Jehoovasse. Viimases, kümnendas nuhtluses, said surma kõik esmasündinud Egiptuses — välja arvatud neis peredes, kes olid kuuletunud Jehoovale ja märgistanud oma uksepiidad ohvriks toodud lambatalle verega. Neist peredest läks Jumala hävinguingel mööda. Seda imelist pääsemist hakkasid iisraellased tähistama iga-aastase pidustuse paasapühaga.

Kaotanud oma esmasündinud poja, käskis vaarao Moosesel ja kõigil iisraellastel Egiptusest lahkuda. Otsekohe korraldati rahvahulga ühine lahkumine. Vaarao aga muutis meelt ja ajas iisraellasi suure sõjaväe ja vankritega taga. Paistis, et iisraellased on Punase mere kaldale lõksu jäänud. Jehoova aga lõhestas mere, mis võimaldas neil mööda kuiva merepõhja teisele kaldale minna, veemüür kõrgumas kummalgi pool! Kui egiptlased neile järele tormasid, laskis Jumal veemassidel vaarao ja tema sõjaväe enda alla matta.

Hiljem jäid iisraellased Siinai mäe juurde laagrisse ning Jehoova sõlmis nendega lepingu. Jumal kasutas Moosest vahemehena ja andis Iisraelile seadused, mis pakkusid juhatust ja kaitset praktiliselt igas eluvaldkonnas. Senikaua, kui iisraellased tunnustasid ustavalt Jumala valitsusvõimu, lubas Jehoova olla nendega ja tuua Iisraeli rahva kaudu teistelegi õnnistusi.

Ent enamik iisraellasi ilmutas kahetsusväärselt vähe usku Jumalasse, mistõttu Jehoova laskis sel sugupõlvel 40 aastat kõrbes rännata. Seejärel määras Mooses oma järglaseks õiglase mehe Joosua. Lõpuks oli Iisrael valmis sisenema maale, mille Jumal oli tõotanud Aabrahamile anda.

Allikmaterjal: 2. Moosese; 3. Moosese; 4. Moosese; 5. Moosese; Laul 136:10—15; Apostlite teod 7:17—36