Piibel. Mis on selle sõnum?

Mis on Piibli põhisõnum?

Miks uurida Piiblit?

Mõtle mõnele faktile seoses Piibliga, maailma populaarseima raamatuga.

1. OSA

Looja annab inimesele paradiisi

Mismoodi kirjeldab Piibel inimeste loomist? Millised käsud andis Jumal esimesele inimpaarile?

2. OSA

Paradiis kaotatakse

Millise aluse andis Jumal lootuseks, kui ta Aadamalt ja Eevalt aru nõudis?

3. OSA

Inimkond elab üle veeuputuse

Mismoodi kurjus maa peal võimust võttis? Kuidas tõendas Noa, et on Jumalale ustav?

4. OSA

Jumal sõlmib Aabrahamiga lepingu

Miks kolis Aabraham Kaananisse? Millise lepingu Jehoova Aabrahamiga sõmis?

5. OSA

Jumal õnnistab Aabrahami ja tema järeltulijaid

Mida õpetas Jehoova sellega, kui palus Aabrahamil Iisaki ohvriks tuua? Mida Jaakob surivoodil ennustas?

6. OSA

Iiob hoiab kinni oma laitmatusest

Mismoodi näitab Iiobi raamat, et kõik intelligentsed loodud võivad aidata kaasa selle tõestamisele, et Jumalal on õigus oma loodute üle valitseda?

7. OSA

Jumal vabastab iisraellased

Kuidas kasutas Jumal Moosest iisraellaste vabastamisel? Miks hakkasid iisraellased pidama paasapüha?

8. OSA

Iisraeli rahvas siseneb Kaananisse

Millal sisenesid iisraellased Kaananimaale ning miks jättis Jehoova ellu Raahabi ja tema pere, kes elasid Jeerikos?

9. OSA

Iisraellased nõuavad kuningat

Kui iisraellased endale kuningat nõudsid, valis Jehoova selleks Sauli. Miks asendas Jehoova kuningas Sauli Taavetiga?

10. OSA

Tark kuningas Saalomon

Milliseid näiteid võib Saalomoni tarkuse kohta tuua? Mis oli selle tagajärg, kui Saalomon Jehoova hülgas?

11. OSA

Pühad laulud, mis lohutavad ja õpetavad

Millised laulud kinnitavad neile, kes Jumalat armastavad, et ta aitab ja lohutab neid? Mida me võime Ülemlaulust õppida?

12. OSA

Jumalalt lähtuv tarkus igapäevaeluks

Loe, mismoodi võib Õpetussõnade ja Koguja raamatus kirjas olev Jumalalt lähtuv tarkus pakkuda sulle eluks head juhatust ja õpetada seda, kuidas Jumalale loota.

13. OSA

Head ja halvad kuningad

Miks jagunes Iisrael kaheks kuningriigiks?

14. OSA

Jumal räägib oma prohvetite kaudu

Milliseid sõnumeid Jumala prohvetid edastasid? Loe neljast teemast, millest nad rääkisid.

15. OSA

Pagendatud prohvet saab heita pilgu tulevikku

Mida sai Taaniel teada Messia ja Jumala kuningriigi kohta?

16. OSA

Saabub Messias

Kuidas kasutas Jehoova ingleid ja Ristija Johannest, et teha teatavaks, et Jeesus on Messias? Mil viisil andis Jehoova selgelt teada, et tema Poeg on Messias?

17. OSA

Jeesus jagab õpetust Jumala kuningriigi kohta

Mis oli Jeesuse kuulutustöö põhiteema? Kuidas ta näitas, et tema valitsus põhineb armastusel ja õiglusel?

18. OSA

Jeesus teeb imetegusid

Mida näitavad Jeesuse imeteod selle kohta, milline vägi tal on ja milline saab olema tema valitsus maa üle?

19. OSA

Jeesus annab kaugeleulatuva ennustuse

Mida tähendas tundemärk, mille Jeesus oma apostlitele andis?

20. OSA

Jeesus Kristus tapetakse

Millise uue püha seadis Jeesus sisse, enne kui ta reedeti ja postile naelutati?

21. OSA

Jeesus elab!

Kuidas said Jeesuse jüngrid teada, et Jumal on Jeesuse üles äratanud?

22. OSA

Apostlid kuulutavad julgelt

Mis juhtus nädalatepüha ajal? Kuidas reageerisid vastased sellele, kui Jeesuse jüngrid tegid kuulutustööd?

23. OSA

Hea sõnum levib

Mis juhtus pärast seda, kui Paulus Lüstras ühe mehe tervendas? Kuidas Paulus Rooma jõudis?

24. OSA

Paulus kirjutab kogudustele

Millised juhendid andis Paulus seoses koguduse tegevusega? Mida ütles ta tõotatud seemne kohta?

25. OSA

Nõuandeid usu, käitumise ja armastuse kohta

Milles ilmneb kristlase usk? Kuidas saab keegi näidata, et ta tõesti armastab Jumalat?

26. OSA

Paradiis taastatakse!

Kuidas lõpeb Ilmutusraamatuga Piibli sõnum?

Piibli sõnum. Kokkuvõte

Kuidas andis Jehoova järk-järgult teada, et Jeesusest saab Messias, kes taastab maa peal paradiisi?

Piibli ajatelg

Vaata Piibli ajaloo ajatelge, mis algab aastaga 4026 e.m.a ja lõpeb umbes aastaga 100 m.a.j