Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 6. OSA

Iiob hoiab kinni oma laitmatusest

Iiob hoiab kinni oma laitmatusest

Saatan seab kahtluse alla Iiobi laitmatuse Jehoova Jumala ees, kuid Iiob jääb ustavaks

KAS ükski inimene jääks Jumalale ustavaks, kui teda viimse piirini proovile panna ja kui sõnakuulelikkusest ei näi mingit ainelist tulu tõusvat? See küsimus tõstatati — ja sai ka vastuse — seoses ühe mehega, Iiobiga.

Iiob oli Aabrahami sugulane ja elas praeguse Araabia aladel ajal, kui iisraellased veel Egiptuses olid. Millalgi sel ajal kogunesid taevas inglid Jehoova ette, nende hulgas ka mässaja Saatan. Selle taevase kogu ees andis Jehoova mõista, et ta on veendunud oma teenija Iiobi ustavuses. Tegelikult Jumal isegi lausus, et maa peal ei leidu kedagi teist, kes oleks nii laitmatu kui Iiob. Kuid Saatan väitis, et Iiob teenib Jumalat vaid sellepärast, et Jumal on teda õnnistanud ja kaitsnud. Ta lisas veel, et kui Iiob jääks ilma kõigest, mis tal on, siis ta neaks Jumalat.

Jumal lubas Saatanal võtta Iiobilt ära kõigepealt tema vara ja lapsed ning siis ka tervise. Teadmata, et Saatana käsi on mängus, ei mõistnud Iiob, miks Jumal laseb talle kõik need katsumused osaks saada. Sellest hoolimata ei pöördunud Iiob kunagi Jumala vastu.

Kolm valesõpra tulid Iiobit vaatama. Iiobi raamatust võib leida mitmeid kõnesid, milles nad vääralt püüavad Iiobit veenda selles, et Jumal karistab teda salajaste pattude eest. Nad koguni väitsid, et Jumal pole oma teenijatega rahul ega usalda neid. Iiob ei võtnud nende ekslikku arutluskäiku kuulda. Ta teatas veendunult, et jääb surmani laitmatuks.

Iiob aga tegi selle vea, et hakkas end liialt õigustama. Noor mees nimega Eliihu, kes oli kuulanud, mida öeldi, võttis sõna. Eliihu noomis Iiobit, kuna see ei olnud mõistnud, et inimese süütuse tõestamisest märksa olulisem on tõestada Jehoova Jumala õigust valitseda. Eliihu noomis valjult ka Iiobi valesõpru.

Seejärel rääkis Iiobiga Jehoova Jumal ning parandas tema mõtteviisi. Osutades paljudele loomistöö imedele, pani Jehoova Iiobit mõtlema sellele, kui väike on inimene võrreldes suure Jumalaga. Iiob laskis end alandlikult Jumalal parandada. Jehoova, kes ”osutab väga hella kiindumust ja on halastav”, tegi Iiobi terveks ja andis talle kaks korda rohkem vara, kui tal oli olnud varem, ning õnnistas teda kümne lapsega (Jaakobuse 5:11). Raske katsumuse all Jehoova ees laitmatuks jäädes kummutas Iiob Saatana valesüüdistuse, et inimesed ei jää katsumustes Jumalale ustavaks.

Allikmaterjal: Iiob