Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 19. OSA

Jeesus annab kaugeleulatuva ennustuse

Jeesus annab kaugeleulatuva ennustuse

Jeesus toob välja sündmused, mis tähistavad tema juuresolekut kuninglikus väes ja selle ajastu lõpulejõudmist

ÕLIMÄEL, millelt avaneb suurepärane vaade Jeruusalemmale ja templile, küsisid neli apostlit Jeesusega omavahel olles mõningate tema lausutud mõtete kohta. Jeesus oli just öelnud, et Jeruusalemma tempel hävitatakse. Varem oli ta rääkinud neile ”selle ajastu lõpulejõudmisest” (Matteuse 13:40, 49). Nüüd küsisid apostlid: ”Mis on sinu juuresoleku ja selle ajastu lõpulejõudmise tundemärk?” (Matteuse 24:3).

Oma vastuses rääkis Jeesus enne Jeruusalemma hävingut toimuvatest sündmustest. Kuid tema sõnad käisid ka palju kaugema aja kohta. See ennustus pidi täituma palju suuremas ulatuses kogu maailmas. Jeesus rääkis teatud sündmustest ja olukordadest, mis üheskoos moodustavad tundemärgi. Seda tundemärki nähes mõistavad inimesed maa peal, et Kristuse juuresolek taevase kuningana on alanud. Teisisõnu, tundemärk osutab sellele, et Jehoova Jumal on tõstnud Jeesuse ammutõotatud Messia-kuningriigi kuningaks. Samuti tähendab see seda, et varsti kõrvaldab taevane kuningriik kurjuse ja toob inimestele tõelise rahu. Jeesuse ennustatud sündmused tähistavad vana ajastu viimseid päevi, seda, et praegu eksisteerivale religioossele, poliitilisele ja ühiskondlikule süsteemile tuleb peagi lõpp ning algab uus ajastu.

Selgitades, mis toimub maa peal tema juuresoleku ajal taevase kuningana, lausus Jeesus, et on rahvusvahelisi sõdu, toidupuudust, suuri maavärinaid ning laia levikuga haigusi. Kasvab seadusetus. Jeesuse tõelised järelkäijad kuulutavad head sõnumit Jumala kuningriigist kogu maailmas. Kõik see kulmineerub ”suures viletsuses”, mille sarnast pole varem olnud (Matteuse 24:21).

Mille järgi Jeesuse järelkäijad teavad, et see viletsus on ligidal? Jeesus ütles, et tuleks õppida viigipuu näitest (Matteuse 24:32). Kui viigipuu hakkab lehti ajama, võib kindlalt öelda, et suvi on ligidal. Kui teatud ajajärgul esinevad kõik Jeesuse ennustatud sündmused, siis on see kindlaks tundemärgiks, et lõpp on lähedal. Ainult Isa teab täpset päeva ja tundi, millal algab suur viletsus. Seepärast õhutas Jeesus oma järelkäijaid: ”Püsige ärkvel, sest te ei tea, millal määratud aeg saabub” (Markuse 13:33).

Allikmaterjal: Matteuse 24. ja 25. ptk; Markuse 13. ptk; Luuka 21. ptk

^ lõik 14 Üksikasjalikumalt arutatakse Jeesuse ennustust raamatu ”Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 9. peatükis; väljaandjad Jehoova tunnistajad.