Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 2. OSA

Paradiis kaotatakse

Paradiis kaotatakse

Mässumeelne ingel õhutab esimest meest ja naist Aadamat ja Eevat hülgama Jumala valitsusvõimu. Selle tagajärjel tulevad maailma patt ja surm

KAUA aega enne inimeste loomist lõi Jumal suure hulga nähtamatuid vaimolendeid ingleid. Eedeni aias püüdis üks mässumeelne ingel, keda hakati nimetama Kurat-Saatanaks, salakavalalt ahvatleda Eevat sööma just nimelt selle puu vilja, millest Jumal oli keelanud süüa.

Saatan, jättes mulje, et rääkijaks on madu, andis mõista, et Jumal varjab naise ja tema mehe eest midagi ihaldusväärset. Ingel ütles Eevale, et tema ja Aadam ei sure, kui nad keelatud vilja söövad. Sellega süüdistas Saatan Jumalat oma maistele lastele valetamises. See petis andis mõista, et sõnakuulmatus Jumalale on midagi ahvatlevat, millega kaasnevad erilised teadmised ja vabadus. Kuid see oli üks suur vale, esimene, mis maa peal räägiti. Tegelikult oli küsimusega seotud Jumala ülemvõim — kas Jumalal on õigus valitseda ja kas ta teeb seda õiglaselt ning oma alamate parimaid huve silmas pidades.

Eeva jäi Saatana valet uskuma. Ta ihkas seda vilja süüa ning tegigi seda. Hiljem andis ta keelatud vilja ka oma abikaasale ja temagi sõi. Nõnda said neist patustajad. See näiliselt tühine tegu oli tegelikult mäss. Otsustades tahtlikult Jumala keelust üle astuda, keerasid Aadam ja Eeva selja Looja valitsusvõimule, kuigi Jumal oli andnud neile kõik, kaasa arvatud täiusliku elu.

Seeme, ”kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad” (1. Moosese 3:15)

Mässajad pidid oma tegudest Jumalale aru andma. Jumal tõotas, et tuleb Seeme ehk Vabastaja ning hävitab Saatana, keda madu kujutas. Jumal ootas mõnda aega Aadama ja Eeva surmaotsuse täideviimisega, halastades nii nende veel sündimata laste peale. Aadama ja Eeva järeltulijatel oli alust lootuseks, sest Jumal pidi saatma kellegi, kes tühistab Eedeni mässust tingitud traagilised tagajärjed. Seda, kuidas Jumala eesmärk seoses tulevase Päästjaga täitub ja kes selleks osutub, anti teada järk-järgult Piibli kirjutamise käigus.

Jumal ajas Aadama ja Eeva paradiisist välja. Eluks vajamineva saamiseks tuli neil väljaspool Eedeni aeda palehigis maad harida. Peagi jäi Eeva lapseootele ning tõi ilmale Kaini, nende esimese lapse. Aadamale ja Eevale sündis veel poegi ja tütreid, teiste seas Aabel ning Sett, kellest sai Noa esiisa.

Allikmaterjal: 1. Moosese 3.—5. ptk; Ilmutus 12:9