Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibli ajatelg

Piibli ajatelg
 1. ”Alguses . . .”

 2. 4026 e.m.a Aadama loomine

 3.  3096 e.m.a Aadam sureb

 4.  2370 e.m.a Algab veeuputus

 5.  2018 e.m.a Sünnib Aabraham

 6. 1943 e.m.a Leping Aabrahamiga

 7.  1750 e.m.a Joosep müüakse orjaks

 8.  enne 1613 e.m.a Iiobi katsumused

 9.  1513 e.m.a Egiptusest lahkumine

 10.  1473 e.m.a Iisrael siseneb Joosua juhtimisel Kaananisse

 11. 1467 e.m.a Suurem osa Kaananist on vallutatud

 12.  1117 e.m.a Saul võitakse kuningaks

 13.  1070 e.m.a Jumal sõlmib Taavetiga kuningriigilepingu

 14. 1037 e.m.a Saalomon saab kuningaks

 15. 1027 e.m.a Jeruusalemma tempel saab valmis

 16. umbes 1020 e.m.a Saalomon lõpetab Ülemlaulu

 17.  997 e.m.a Iisrael jaguneb kaheks kuningriigiks

 18.  umbes 717 e.m.a Õpetussõnade koostamine lõpeb

 19.  607 e.m.a Jeruusalemm hävitatakse; algab vangipõlv Babüloonias

 20.  539 e.m.a Kyros vallutab Babüloni

 21. 537 e.m.a Juudi vangid naasevad Jeruusalemma

 22. 455 e.m.a Jeruusalemma müürid on üles ehitatud; algavad 69 aastanädalat

 23.  pärast 443 e.m.a Malakia lõpetab oma prohvetiraamatu

 24.  umbes 2 e.m.a Jeesuse sünd

 25. 29 m.a.j Jeesus ristitakse ja  ta hakkab kuulutama Jumala kuningriiki

 26. 31 m.a.j Jeesus valib endale 12 apostlit; peab mäejutluse

 27.  32 m.a.j Jeesus äratab üles Laatsaruse

 28.  14. niisan 33 m.a.j Jeesus lüüakse postile (niisan kattub osaliselt märtsi ja aprilliga)

 29. 16. niisan 33 m.a.j Jeesus äratatakse üles

 30.  6. siivan 33 m.a.j Nädalatepüha; püha vaim valatakse välja (siivan kattub osaliselt mai ja juuniga)

 31. 36 m.a.j Korneeliusest saab kristlane

 32.  umbes 47—48 m.a.j Pauluse esimene kuulutustööreis

 33. umbes 49—52 m.a.j Pauluse teine kuulutustööreis

 34. umbes 52—56 m.a.j Pauluse kolmas kuulutustööreis

 35.  umbes 60—61 m.a.j Paulus kirjutab Roomas vangistuses olles kirju

 36.  enne 62 m.a.j Jeesuse poolvend Jaakobus kirjutab oma kirja

 37.  66 m.a.j Juutide mäss Rooma vastu

 38. 70 m.a.j Roomlased hävitavad Jeruusalemma ja selle templi

 39.  umbes 96 m.a.j Johannes kirjutab Ilmutuse

 40. umbes 100 m.a.j Sureb Johannes, viimane apostel