Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 16. OSA

Saabub Messias

Saabub Messias

Jehoova teeb teatavaks, et Naatsareti Jeesus ongi ammu tõotatud Messias

KAS Jehoova aitas rahval tõotatud Messiat ära tunda? Aitas küll. Pangem tähele, mida Jumal tegi. Piibli heebreakeelse osa valmimisest oli möödunud umbes nelisada aastat. Galilea piirkonna põhjaosas Naatsareti linnas elav neiu nimega Maarja sai väga üllatava külaskäigu osaliseks. Talle ilmus ingel Gabriel ja ütles, et Jumala tegeva jõu, püha vaimu abil toob ta ilmale poja, ehkki on neitsi. Poisist saabki ammu tõotatud kuningas, kes valitseb igavesti. See laps on Jumala enda Poeg, kelle elu Jumal viib taevast üle Maarja ihusse.

Maarja võttis selle aulise ülesande alandlikult vastu. Tema kihlatu, puusepp Joosep, abiellus temaga pärast seda, kui Jumala saadetud ingel oli mehele kinnitanud, kuidas naine rasedaks jäi. Aga mismoodi täitub ennustus, mille järgi Messias sünnib Petlemmas? (Miika 5:1.) Asus ju see linnake ligi 140 kilomeetri kaugusel!

Rooma valitseja korraldusel toimus rahvaloendus, mistõttu pidi igaüks laskma end oma sünnilinnas arvele võtta. Nii Joosep kui ka Maarja olid pärit Petlemmast ning sinna Joosep oma lapseootel naisega läkski (Luuka 2:3). Maarja sünnitas ühes lihtsas laudas ning pani lapse sõime. Seejärel saatis Jumal inglid mäenõlval olevatele karjastele teatama, et vastsündinud laps ongi tõotatud Messias ehk Kristus.

Hiljem tunnistasid teisedki, et Jeesus on tõotatud Messias. Prohvet Jesaja oli ennustanud, et tõuseb mees, kes valmistab ette tee Messia olulise töö jaoks (Jesaja 40:3). Selleks eelkäijaks oli Ristija Johannes. Jeesust nähes hüüdis ta: ”Vaata, see on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!” Mõned Johannese jüngrid hakkasid kohe Jeesust järgima. Üks neist lausus: ”Me oleme leidnud Messia” (Johannese 1:29, 36, 41).

Oli teisigi tõendeid. Kui Johannes oli Jeesuse ristinud, kostis taevast Jehoova enda hääl. Püha vaimu kaudu määras ta Jeesuse Messiaks ja ütles: ”See on mu armas Poeg, kellel on minu heakskiit” (Matteuse 3:16, 17). Ammu tõotatud Messias oli saabunud!

Millal see toimus? Aastal 29 m.a.j, täpselt siis, kui Taanieli ennustatud 483 aastat olid täis saanud. Ka see on üks tõenditest, mis kinnitavad ümberlükkamatult, et Jeesus on Messias ehk Kristus. Millist sõnumit hakkas ta maa peal kuulutama?

Allikmaterjal: Matteuse 1.—3. ptk; Markuse 1. ptk; Luuka 2. ptk; Johannese 1. ptk