Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 26. OSA

Paradiis taastatakse!

Paradiis taastatakse!

Kuningriigi abil, mille valitseja on Kristus, pühitseb Jehoova oma nime, tõestab oma valitsemisõiguse ja kõrvaldab kurjuse

PIIBLI viimane raamat, Ilmutusraamat, pakub kõigile inimestele lootust. Selle on kirjutanud apostel Johannes ning see sisaldab nägemusi, mille haripunktiks on Jehoova eesmärgi täitumine.

Esimeses nägemuses kiidab ja noomib ülesäratatud Jeesus mitmeid kogudusi. Järgmine nägemus viib meid Jumala taevase trooni ette, kus vaimolendid Jehoovat ülistavad.

Jumala eesmärk liigub üha täitumise poole ning Tallele, Jeesus Kristusele, antakse seitsme pitseriga rullraamat. Kui ta avab esimesed neli pitserit, ilmuvad sümboolsed ratsanikud. Esimene neist on Jeesus, kes istub valge hobuse seljas ja kes on kroonitud kuningaks. Seejärel tulevad ratsanikud eri värvi hobustel, mis kujutab sõda, nälga ja haigusi — need kõik esinevad maa peal selle ajastu viimseil päevil. Pärast seitsmenda pitseri avamist puhutakse seitset sümboolset trompetit, mis tähendab Jumala kohtusõnumite kuulutamist. Need viivad seitsme sümboolse hädani ehk Jehoova viha väljavalamiseni.

Taevas rajatakse Jumala kuningriik, mida kujutatakse poisslapsena. Puhkeb sõda ning Saatan ja tema kurjad inglid visatakse maa peale. ”Häda maale,” ütleb vali hääl. Kuradil on suur viha, kuna ta teab, et talle on jäänud vähe aega (Ilmutus 12:12).

Johannes näeb taevas Jeesust, keda on kujutatud tallena, ja koos temaga 144 000-t inimkonna seast valitut. Nemad ”valitsevad kuningatena koos” Jeesusega. Ilmutusraamatust saame seega teada, et seemne teisene osa koosneb ühtekokku 144000 isikust (Ilmutus 14:1; 20:6).

Maailma valitsejad kogunevad Harmagedooni, ”Kõikvõimsa Jumala suure päeva sõtta”. Nad sõdivad valge hobuse seljas istujaga, Jeesusega, kes juhib taevaseid sõjavägesid. Kõik selle maailma valitsejad hävitatakse. Saatan seotakse kinni ning Jeesus koos 144 000-ga valitseb maa üle ”tuhat aastat”. Tuhande aasta möödudes Saatan hävitatakse (Ilmutus 16:14; 20:4).

Mida teeb Kristuse ja tema kaasteenijate tuhandeaastane valitsus sõnakuulelike inimeste heaks? Johannes kirjutab: ”[Jehoova] pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam ega leinamist ega hädakisa ega valu ei ole enam. Endised asjad on möödunud” (Ilmutus 21:4). Maast saab paradiis!

Ilmutusraamatuga lõpeb Piibli sõnum. Messia kuningriigi abil on Jehoova nimi pühitsetud ja tema õigus valitseda on täielikult ja igaveseks tõestatud!

Allikmaterjal: Ilmutus