Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 18. OSA

Jeesus teeb imetegusid

Jeesus teeb imetegusid

Jeesus näitab imetegudega, kuidas ta hakkab kasutama oma võimu ja väge kuningana

JUMAL andis Jeesusele väe teha asju, mida ei suutnud teised inimesed. Ta tegi väga palju imesid, mille tunnistajaks oli tihtipeale suur hulk inimesi. Imeteod tõendasid, et Jeesus on vägevam vaenlastest ning takistustest, millega ebatäiuslikel inimestel pole õnnestunud edukalt võidelda. Järgnevalt on toodud mõned näited.

Nälg. Esimene ime, mille Jeesus tegi, oli vee muutmine heaks veiniks. Kahel korral toitis ta tuhandeid näljaseid üksnes mõne leiva ja kalaga. Mõlemal juhul jäi toitu ülegi.

Haigused. Jeesus ravis ”igasuguseid haigusi ja hädasid” (Matteuse 4:23). Pimedad, kurdid, pidalitõbised ja langetõve alla kannatajad said kõik terveks. Samuti tervendas ta lombakaid ja vigaseid. Polnud ühtegi haigust, mida ta poleks suutnud ravida.

Ohtlikud loodusjõud. Kui Jeesus seilas koos oma jüngritega üle Galilea järve, puhkes äge torm. Jüngrid olid hirmul, kuid Jeesus lihtsalt vaatas tormi ja lausus: ”Rahune! Jää vaikseks!” Seepeale torm rauges (Markuse 4:37—39). Ühel teisel korral kõndis ta kohutava tormiga mööda merd (Matteuse 14:24—33).

Kurjad vaimud. Kurjad vaimud on inimestest märksa vägevamad. Paljud on olnud võimetud end nende Jumala vihavaenlaste haardest vabastama. Ent iga kord, kui Jeesus inimestest kurjad vaimud välja ajas, kadus neil võim oma ohvri üle. Ta ei kartnud neid, vastupidi, need vaimud teadsid, milline võim on Jeesusel, ja kartsid hoopis teda.

Surm. Surma on sobivalt nimetatud ”viimseks vaenlaseks”, millest ükski inimene võitu ei saa (1. Korintlastele 15:26). Kuid Jeesus äratas surnuid üles — ta andis noormehe tagasi lesestunud emale ja tüdruku leinavatele vanematele. Kõige tähelepanuväärsem juhtum oli aga see, kui Jeesus äratas terve hulga leinajate juuresolekul üles oma kalli sõbra Laatsaruse, ehkki too oli olnud surnud juba ligi neli päeva! Isegi Jeesuse vihavaenlased tunnustasid, et ta oli teinud selle ime (Johannese 11:38—48; 12:9—11).

Miks Jeesus kõiki neid imetegusid tegi? Pealegi, kas polnud nii, et kõik inimesed, keda ta oli aidanud, lõpuks ikkagi surid? Seda küll, kuid tema imetegudel oli kestev väärtus. Need kinnitasid, et kõigil Messias-kuninga valitsemise kohta käivatel vaimustavatel prohvetiennustustel on tõesti alust. Pole põhjust kahelda, et Jumala määratud kuningas suudab kõrvaldada nälja ja haigused ning saada võitu kurjadest vaimudest, ohtlikest loodusjõududest ja isegi surmast. Ta on juba näidanud, et Jumal on andnud talle väe seda kõike teha.

Allikmaterjal: Matteuse, Markuse, Luuka, ja Johnannese