Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 5. OSA

Jumal õnnistab Aabrahami ja tema järeltulijaid

Jumal õnnistab Aabrahami ja tema järeltulijaid

Aabrahami järglasi saab palju ja nad koguvad jõukust. Jumal kaitseb Joosepit Egiptuses

JEHOOVA teadis, et ühel päeval peab talle kõige kallim isik kannatama ja surema. Vihje sellele leidub prohvetikuulutuses, mis on kirjas 1. Moosese 3:15. Kuidas võiks Jumal inimkonnale teada anda, kui palju see surm talle maksma läheb? Piiblis on selle kohta elust võetud näide. Jumal palus Aabrahamil ohverdada oma kallis poeg Iisak.

Aabrahamil oli tugev usk. Pidagem meeles, et Jumal oli talle ju tõotanud, et ennustatud Vabastaja ehk Seeme põlvneb Iisakist. Uskudes, et Jumal võib vajaduse korral Iisaki üles äratada, oli Aabraham valmis kuulekalt omaenda poja ohvriks tooma. Jumala ingel aga peatas ta õigel ajal. Jumal kiitis Aabrahami valmisoleku eest ohverdada keegi, kes on talle kõige kallim, ja kordas ustavale patriarhile oma tõotust.

Hiljem sündis Iisakile kaks poega, Eesav ja Jaakob. Erinevalt Eesavist hindas Jaakob vaimseid asju ja see tasuti talle. Jumal muutis Jaakobi nime Iisraeliks ja tema 12 pojast said Iisraeli suguharude pead. Aga kuidas sai see perekond võimsaks rahvaks?

Sündmuste ahel algas sellega, kui enamik Jaakobi poegi hakkas kadestama oma nooremat venda Joosepit. Nad müüsid ta orjaks ning ta viidi Egiptusesse. Jumal aga õnnistas seda ustavat ja vaprat noormeest. Ehkki Joosep koges ränki raskusi, valis Egiptuse valitseja tema lõpuks välja ja andis talle märkimisväärse võimu. Oligi õige aeg, sest näljahäda sundis Jaakobit saatma oma poegi Egiptusesse toitu ostma ning selgus, et kogu toidu eest vastutab Joosep! Taaskohtumine kahetsevate vendadega oli väga liigutav ning Joosep andis neile andeks ja korraldas asjad nii, et terve pere saaks tulla elama Egiptusesse. Neile anti parim maa, kus nad võisid peret kasvatada ja jõukust koguda. Joosep mõistis, et Jumal oli asju niiviisi suunanud, et täita oma tõotused.

Eakas Jaakob veetis ülejäänud elupäevad Egiptuses, kus teda ümbritses järjest kasvav pere. Surivoodil ennustas ta, et tõotatud Seeme ehk Vabastaja on võimas valitseja, kes sünnib tema poja Juuda suguvõsaliinis. Aastate pärast kuulutas Joosep enne oma surma prohvetlikult, et ühel päeval viib Jumal Jaakobi järeltulijad Egiptusest välja.

Allikmaterjal: 1. Moosese 20.—50. ptk; Heebrealastele 11:17—22