Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Piibli sõnum. Kokkuvõte

Piibli sõnum. Kokkuvõte
  1. Jehoova loob Aadama ja Eeva väljavaatega elada paradiisis igavesti. Saatan teotab Jumala nime ja seab kahtluse alla tema õiguse valitseda. Aadam ja Eeva lähevad mässus Saatana poolele, mis toob kaasa patu ja surma nii neile endile kui ka nende järglastele

  2. Jehoova karistab mässajaid ja tõotab, et tõuseb Vabastaja ehk Seeme, kes purustab Saatana ja kõrvaldab kõik mässu ja patu tagajärjed

  3. Jehoova tõotab Aabrahamile ja Taavetile, et nemad on Seemne ehk Messia, igavesti valitseva kuninga esiisad

  4. Jehoova vaimu juhatusel ennustavad prohvetid, et Messias päästab inimesed patust ja surmast. Koos oma kaasvalitsejatega hakkab ta valitsema kui Jumala kuningriigi kuningas. See kuningriik teeb lõpu sõdadele, haigustele ja koguni surmale

  5. Jehoova saadab maa peale oma Poja ja kinnitab, et Jeesus on Messias. Jeesus kuulutab Jumala kuningriiki ja ohverdab oma elu. Seejärel äratab Jehoova ta vaimolendina üles

  6. Jehoova kroonib oma Poja taevas kuningaks, millega algavad praeguse maailma viimsed päevad. Jeesus juhib oma järelkäijaid maa peal, kui need kuulutavad kogu maailmas Jumala kuningriiki

  7. Jehoova suunamisel võtab tema Poja kuningriigivalitsus maa peal juhtimise üle. Kuningriik purustab kõik kurjad valitsused, rajab paradiisi ja viib ustavad inimesed täiusesse. Jehoova õigus valitseda on tõestatud ja tema nimi igaveseks pühitsetud