Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 17. OSA

Jeesus jagab õpetust Jumala kuningriigi kohta

Jeesus jagab õpetust Jumala kuningriigi kohta

Jeesus jagab oma jüngritele õpetust paljude asjade kohta, kuid tema põhiteemaks on siiski Jumala kuningriik

MIS oli Jeesuse ülesanne maa peal? Ta ütles: ”Ma pean . . . kuulutama head sõnumit Jumala kuningriigist, sest selleks on mind saadetud” (Luuka 4:43). Pöörakem tähelepanu neljale mõttele, mida Jeesus oma kuulutustöö põhiteema, kuningriigi kohta õpetas.

1. Jeesus on selle kuningas. Jeesus ütles otse välja, et tema on ennustatud Messias (Johannese 4:25, 26). Samuti kinnitas ta, et on seesama kuningas, keda prohvet Taaniel oli nägemuses näinud. Jeesus lausus oma apostlitele, et ühel päeval istub ta ”aulisele troonile” ja et seda teevad nemadki (Matteuse 19:28). Ta viitas sellele valitsejate rühmale kui oma ”väikesele karjale” ning lisas, et tal on veel ”teisi lambaid”, kes sellesse rühma ei kuulu (Luuka 12:32; Johannese 10:16).

2. Jumala kuningriigis õitseb tõeline õiglus. Jeesus kinnitas, et kuningriik kõrvaldab suurima ebaõigluse, kui pühitseb Jehoova Jumala nime ning puhastab selle täielikult teotusest, mida Saatan on Eedeni aia mässust alates sellele toonud (Matteuse 6:9, 10). Lisaks tõendas Jeesus iga päev oma erapooletust sellega, et õpetas ühtviisi nii mehi kui ka naisi, nii rikkaid kui ka vaeseid. Ehkki tema ülesanne oli õpetada eelkõige iisraellasi, pakkus ta oma abi ka samaarlastele ja mittejuutidele. Vastupidi tolle aja usujuhtidele ei olnud Jeesus vähimalgi määral erapoolik või eelarvamuste kütkes.

3. Jumala kuningriik ei kuulu sellesse maailma. Jeesus elas poliitiliselt väga rahutul ajal. Tema kodumaa oli võõrvõimu all. Ometi, kui inimesed tahtsid, et ta sekkuks tolle aja poliitikasse, tõmbus ta eemale (Johannese 6:14, 15). Ta sõnas ühele poliitikule: ”Minu kuningriik ei kuulu sellesse maailma” (Johannese 18:36). Oma järelkäijatele lausus ta: ”Te . . . ei kuulu maailma” (Johannese 15:19). Jeesus ei lubanud neil kasutada sõjarelvi, isegi mitte tema kaitsmiseks (Matteuse 26:51, 52).

Ta asus ”rändama . . . külast külla, kuulutades ja rääkides head sõnumit Jumala kuningriigist” (Luuka 8:1)

4. Kristuse valitsus põhineb armastusel. Jeesus tõotas tuua inimestele kosutust ja kergendada nende koormat (Matteuse 11:28—30). Nõnda ta tegigi. Ta andis armastavat ja praktilist nõu, kuidas tulla toime muredega, saada teistega paremini läbi, vältida materialismi lõksu ja leida õnne (Matteuse 5.—7. peatükk). Kuna ta oli väga armastav, tundsid igast ühiskonnaklassist inimesed end temaga hästi. Isegi kõige rõhutumad kogunesid Jeesuse ümber, olles kindlad, et ta kohtleb neid lahkelt ega röövi neilt väärikust. Milline valitseja Jeesusest küll saab!

Oli veel midagi ääretult võimsat, mille abil Jeesus Jumala kuningriigi kohta õpetust jagas. Ta tegi palju imesid. Miks ta neid tegi? Kohe saame teada.

Allikmaterjal: Matteuse, Markuse, Luuka, ja Johnannese