Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 10. OSA

Tark kuningas Saalomon

Tark kuningas Saalomon

Jehoova annab kuningas Saalomonile targa südame; Saalomoni valitsusajal on Iisraelis enneolematu rahu ja heaolu

MILLINE näeks elu välja siis, kui kogu rahvas eesotsas valitsejaga järgiks Jehoovat kui oma Suverääni ja kuuletuks tema seadustele? Seda võis näha kuningas Saalomoni 40-aastase valitsuse ajal.

Enne surma määras Taavet järgmiseks kuningaks oma poja Saalomoni. Jumal ütles Saalomonile unenäos, et see võib temalt midagi paluda. Saalomon palus tarkust ja teadmisi, et osata rahva üle õiglaselt ja targalt kohut mõista. Jehooval oli hea meel ning ta andis Saalomonile targa ja mõistva südame. Samuti lubas Jehoova anda talle rikkust ja au ning pika ea tingimusel, et ta jääb sõnakuulelikuks.

Saalomon sai kuulsaks tarkade kohtuotsuste poolest. Kord vaidlesid kaks naist ühe poisslapse pärast: kumbki väitis, et just tema on lapse ema. Saalomon käskis lapse pooleks raiuda ning anda pool ühele ja pool teisele naisele. Üks naine nõustuski, kuid lapse pärisema anus otsekohe, et laps antaks pigem teisele naisele. Saalomonile sai nüüd selgeks, et kaastundlik naine ongi ema, ja ta andis poisi temale. Peagi sai sellest otsusest kuulda terve Iisrael ja rahvas tunnistas, et Saalomoni tarkus lähtub Jumalalt.

Saalomoni üheks suurimaks saavutuseks oli see, et ta ehitas Jeruusalemma Jehoova templi — muljetavaldava hoone, millest pidi saama Iisraelis jumalateenimise keskus. Templi pühitsemisel palvetas Saalomon: ”Vaata, taevad ja taevaste taevad ei mahuta sind, saati siis see koda, mille ma olen ehitanud!” (1. Kuningate 8:27).

Kuuldused Saalomonist levisid kaugemalegi, koguni Araabiasse Seebasse. Seeba kuninganna tuli Saalomoni hiilgust ja rikkust vaatama ning tema tarkust proovile panema. Saalomoni tarkus ja Iisraeli hea põli avaldasid kuningannale sedavõrd suurt muljet, et ta ülistas Jehoovat nii targa kuninga troonilepaneku eest. Tänu Jehoova õnnistusele oli Saalomoni valitsusaeg tõesti kõige jõukam ja rahurikkam periood muistse Iisraeli ajaloos.

Kahjuks ei käinud Saalomon hiljem enam Jehoova tarkuse järgi. Jumala käsust üle astudes abiellus ta sadade naistega, kelle seast paljud kummardasid võõraid jumalaid. Vähehaaval pöörasid naised tema südame Jehoovast ära ebajumalate poole. Jehoova ütles Saalomonile, et osa kuningriigist kistakse tema käest ära. Jumala sõnul pidi vaid osa jääma tema suguvõsale, ja seda Saalomoni isa Taaveti pärast. Hoolimata sellest et Saalomon polnud enam sõnakuulelik, jäi Jehoova ustavaks Taavetiga sõlmitud kuningriigilepingule.

Allikmaterjal: 1. Kuningate 1.—11. ptk; 2. Ajaraamat 1.—9. ptk; 5. Moosese 17:17