Korduma kippuvad küsimused Jehoova tunnistajate kohta

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Loe, kuidas me teeme statistikat Jehoova tunnistajate kohta.

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Loe, kuidas me teeme statistikat Jehoova tunnistajate kohta.

Miks Jehoova tunnistajad ei lähe sõjaväkke?

Jehoova tunnistajad on üle maailma tuntud selle poolest, et nad keelduvad sõjaväeteenistusest. Loe lähemalt, miks.

Kes oli Jehoova tunnistajate organisatsiooni rajaja?

Loe selle kohta, miks võib öelda, et Charles Taze Russell ei olnud uue religiooni rajaja.

Mida Jehoova tunnistajad usuvad?

Kokkuvõte meie 15 põhiuskumusest.

Kas Jehoova tunnistajad usuvad Jeesusesse?

Miks on õigetel kristlastel oluline uskuda Jeesusesse.

Kas Jehoova tunnistajad usuvad, et ainult nende usk on õige?

Kas Jeesus ütles, et on palju teid, mis viivad päästeni?

Miks Jehoova tunnistajad ei nõustu vereülekannetega?

Jehoova tunnistajate ja vereülekannete kohta on mitmeid väärarvamusi. Tutvu faktidega, mis puudutavad meie uskumusi selles valdkonnas.

Kas Jehoova tunnistajad on vaktsineerimise vastu?

Siin artiklis on toodud kaks piibli põhimõtet, millest me selliste otsuste langetamisel juhindume.

Kas Jehoova tunnistajad usuvad kreatsionismi?

Kas teadsid, et mõned kreatsionistide ideed on Piibliga vastuolus?

Kuidas suhtuvad Jehoova tunnistajad teadusesse?

Kas nende uskumused lähevad kokku teaduslike avastustega?

Kas Jehoova tunnistajad usuvad Vana Testamenti?

Kas mõned Piibli osad on vananenud? Kuidas tulevad meile kasuks Piibli heebreakeelse osa ajaloolised ülestähendused ja praktilised nõuanded?

Miks on Jehoova tunnistajad oma uskumusi muutnud?

Meid ei peaks üllatama see, et meie arusaamine Piiblist muutub. Ka piibliajal tuli jumalateenijatel oma arusaamu muuta.

Miks Jehoova tunnistajad ei kasuta Jumala teenimisel risti?

Miks me ei kasuta Jumala teenimisel risti, kuigi oleme kristlased?

Kas Jehoova tunnistajad teevad koostööd teiste usuorganisatsioonidega?

Millistest Piibli põhimõtetes nad selles asjas juhinduvad?

Kuidas Jehoova tunnistajad annetusi kasutavad?

Kas Jehoova tunnistajad kasutavad neid rikastumiseks?

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Loe, kuidas me teeme statistikat Jehoova tunnistajate kohta.

Kes oli Jehoova tunnistajate organisatsiooni rajaja?

Loe selle kohta, miks võib öelda, et Charles Taze Russell ei olnud uue religiooni rajaja.

Kuidas Jehoova tunnistajate tööd rahastatakse?

Me ei kasuta meetodeid, mida paljud kirikud kasutavad.

Kas Jehoova tunnistajad maksavad kümnist?

Kas Jehoova tunnistajatelt nõutakse mingi kindla summa annetamist?

Kas Jehoova tunnistajatel on palgalist vaimulikkonda?

Kas Jehoova tunnistajad on jagatud vaimulikeks ja ilmikuteks? Kes on ametissepühitsetud teenijad?

Kas Jehoova tunnistajatel on naisõpetajad?

Milline roll on naistel Jehoova tunnistajate ülemaailmses kuulutustöös?

Kuidas Jehoova tunnistajate kogudused on organiseeritud?

Kuidas me koguduse kaudu Piiblil põhinevat juhatust saame?

Mis on Jehoova tunnistajate juhtiv kogu?

Kas selle liikmed on organisatsiooni juhid?

Mis on Vahitorni Piibli ja Traktaatide Ühing?

Kuidas on see seotud Jehoova tunnistajate tegevusega?

Miks Jehoova tunnistajad ei vasta kõigile nende vastu esitatud süüdistustele?

Mis puudutab süüdistusi ja küsimustele vastamist, järgivad Jehoova tunnistajad Piibli põhimõtteid ning püüavad kindlaks teha, kas on aeg vaikida või aeg rääkida. (Koguja 3:7.)

Miks Jehoova tunnistajad käivad ukselt uksele?

Loe, mida Jeesus käskis oma esimestel järelkäijatel teha.

Kas Jehoova tunnistajad püüavad ukselt uksele teenistusega päästet välja teenida?

Vaata, mida me usume pääste ja selle kohta, kuidas see saadakse.

Miks Jehoova tunnistajad külastavad inimesi, kellel juba on oma usk?

Miks me kuulutame inimestele, kellel juba on oma usk?

Kas Jehoova tunnistajad sunnivad inimesi oma religiooni vahetama?

Kas Jehoova tunnistajate avalik kuulutustöö sunnib inimesi oma usku vahetama?

Mis on individuaalne piibliõpe?

Jehoova tunnistajad pakuvad tasuta piibliõpet. Kasuta endale meelepärast piiblitõlget ja kursusele on oodatud ka sinu pereliikmed ja sõbrad.

Kas Jehoova tunnistajad teevad misjonitööd?

Kes teevad misjonitööd ja miks? Kas selleks saadakse eriväljaõpet?

Kas Jehoova tunnistajatel on naisõpetajad?

Milline roll on naistel Jehoova tunnistajate ülemaailmses kuulutustöös?

Miks Jehoova tunnistajad nimetavad oma koosolekukohti kuningriigisaalideks?

Loe lähemalt, millest tuleb nimetus „Jehoova tunnistajate kuningriigisaal”?

Miks Jehoova tunnistajad ei kasuta Jumala teenimisel risti?

Miks me ei kasuta Jumala teenimisel risti, kuigi oleme kristlased?

Miks tähistavad Jehoova tunnistajad Issanda õhtusöömaaega teistmoodi kui muud religioonid?

Seda nimetatakse ka pühaks õhtusöömaajaks või Kristuse surma mälestusõhtuks ja see on Jehoova tunnistajatele aasta kõige tähtsam sündmus. Vaata, mida Piibel selle söömaaja kohta ütleb.

Kas Jehoova tunnistajad teevad koostööd teiste usuorganisatsioonidega?

Millistest Piibli põhimõtetes nad selles asjas juhinduvad?

Kas Jehoova tunnistajatel on oma Piibel?

Eri piiblitõlgete kasutamine võib Piibli uurimist rikastada. Artiklis on toodud kolm põhjust, miks tasub Piiblit uurides just „Uue maailma tõlget” kasutada.

Kas Piibli „Uue maailma tõlge” on täpne?

Mille poolest „Uue maailma tõlge” erineb paljudest teistest tõlgetest?

Kas Jehoova tunnistajad usuvad Vana Testamenti?

Kas mõned Piibli osad on vananenud? Kuidas tulevad meile kasuks Piibli heebreakeelse osa ajaloolised ülestähendused ja praktilised nõuanded?

Jehoova tunnistajad holokausti ajal

See teave võib sind üllatada.

Miks Jehoova tunnistajad ei lähe sõjaväkke?

Jehoova tunnistajad on üle maailma tuntud selle poolest, et nad keelduvad sõjaväeteenistusest. Loe lähemalt, miks.

Kas Jehoova tunnistajad osalevad päästetöödes?

Jehoova tunnistajad pakuvad katastroofide korral praktilist abi nii usukaaslastele kui ka teistele.

Kas Jehoova tunnistajad nõustuvad arstiabiga?

Mõned arvavad, et Jehoova tunnistajad keelduvad igasugusest arstiabist. Kas see vastab tõele?

Kas Jehoova tunnistajad on vaktsineerimise vastu?

Siin artiklis on toodud kaks piibli põhimõtet, millest me selliste otsuste langetamisel juhindume.

Miks Jehoova tunnistajad ei nõustu vereülekannetega?

Jehoova tunnistajate ja vereülekannete kohta on mitmeid väärarvamusi. Tutvu faktidega, mis puudutavad meie uskumusi selles valdkonnas.

Kuidas Jehoova tunnistajad suhtuvad haridusse?

Milliste põhimõtetega Jehoova tunnistajad arvestavad, kui langetavad otsuseid seoses kooliharidusega?

Kas Jehoova tunnistajad suruvad lastele oma usku peale?

Nii nagu enamik vanemaid, soovivad ka Jehoova tunnistajad oma lastele head. Seepärast õpetavad nad lapsi nii, nagu parimaks peavad.

Kas Jehoova tunnistajad lõhuvad peresid või püüavad neid tugevdada?

Mõnikord esitatakse Jehoova tunnistajate vastu süüdistus, et nad lõhuvad peresid. Kas see on aga tõsi?

Kas Jehoova tunnistajatel on reeglid kohtamaskäimise kohta?

Kas kohtamaskäimine on vaid meelelahutus või midagi enamat?

Kuidas suhtuvad Jehoova tunnistajad lahutusse?

Kas Jehoova tunnistajad pakuvad abieluprobleemide korral abi? Kas kogudusevanemad peavad Jehoova tunnistaja lahutuse heaks kiitma?

Kas Jehoova tunnistajad on pannud keelu alla mõningaid filme, raamatuid või laule?

Milliseid põhimõtteid peaks kristlane meelelahutuse valikul arvesse võtma?

Miks ei pea Jehoova tunnistajad mõningaid pühi?

Kolm tähtsat küsimust Jehoova tunnistajate ja pühade pidamise kohta.

Miks Jehoova tunnistajad jõule ei tähista?

Paljud tähistavad jõule, hoolimata nende päritolust. Artiklis räägitakse, miks Jehoova tunnistajad seda ei tee.

Miks Jehoova tunnistajad lihavõtteid ei tähista?

Enamiku arvates on lihavõtted kristlik püha. Miks Jehoova tunnistajad seda ei tähista?

Miks Jehoova tunnistajad ei pea sünnipäevi?

Neli tõsiasja sünnipäevade kohta, millest nähtub, et nende tähistamine pole Jumalale meelepärane.

Millised on Jehoova tunnistajate pulmad?

Olud võivad olla erinevad, kuid kõigil Jehoova tunnistajate pulmatseremooniatel on üks ühine joon.

Miks tähistavad Jehoova tunnistajad Issanda õhtusöömaaega teistmoodi kui muud religioonid?

Seda nimetatakse ka pühaks õhtusöömaajaks või Kristuse surma mälestusõhtuks ja see on Jehoova tunnistajatele aasta kõige tähtsam sündmus. Vaata, mida Piibel selle söömaaja kohta ütleb.

Mismoodi suhtuvad Jehoova tunnistajad matustesse?

Jehoova tunnistajate otsuseid seoses matustega mõjutab tugevalt see, mida nad usuvad surma kohta. Millistel põhimõtetel rajanevad nende otsused?

Kas Jehoova tunnistajad on kristlased?

Mil moel me erineme teistest usurühmitustest, kes end kristlikeks nimetavad?

Kas Jehoova tunnistajad on protestandid?

Kaks põhjust, miks Jehoova tunnistajad ei pea end protestantideks.

Kas Jehoova tunnistajad on Ameerika sekt?

Neli fakti selle rahvusvahelise organisatsiooni kohta.

Kas Jehoova tunnistajad on sionistid?

Meie uskumused tuginevad Pühakirjale, mis ei tõsta ühtegi etnilist rühma teistest kõrgemale.

Kas Jehoova tunnistajad on sekt?

Võrdle levinud arusaamu sektidest faktidega Jehoova tunnistajate kohta.

Kui palju on maailmas Jehoova tunnistajaid?

Loe, kuidas me teeme statistikat Jehoova tunnistajate kohta.

Kuidas saada Jehoova tunnistajaks?

Kirjakoht Matteuse 28:19, 20 räägib kolmest sammust.

Kas ma peaksin hakkama Jehoova tunnistajaks, kui minuga Piiblit uuritakse?

Jehoova tunnistajad uurivad tasuta Piiblit miljonite inimestega üle kogu maailma. Aga kui sa osaled piiblikursusel, siis kas sinagi pead hakkama Jehoova tunnistajaks?

Kas Jehoova tunnistajad väldivad oma endisi usukaaslasi?

Mõnikord on eemaldamine vajalik; see võib aidata inimesel kogudusse tagasi tulla.