Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 11. OSA

Pühad laulud, mis lohutavad ja õpetavad

Pühad laulud, mis lohutavad ja õpetavad

Taavet ja teised koostavad jumalateenimisel kasutatavaid laule. Laulude raamatusse on talletatud neist 150 sõnad

MAHUKAIM Piibli raamat on pühade laulude kogumik. See pandi kirja umbes tuhande aasta jooksul. Laulude raamat sisaldab ülisügavaid ja liigutavaid mõtteid usu kohta ning seal on esindatud terve tunnete skaala alates rõõmust, kiitusest ja tänust kuni südamevalu, kurbuse ja kahetsuseni. Selgelt võib näha, et laulukirjutajatel olid Jumalaga usalduslikud ja lähedased suhted. Vaadakem mõnd teemat, mida lauludes käsitletakse.

Jehooval on õigus olla Suverään, ta on väärt, et teda teenitaks ja ülistataks. ”Sina, Jehoova, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!” võime lugeda Laulust 83:19. Mitmetes lauludes ülistatakse Jehoovat tema loomistööde eest, näiteks tähistaeva, võrratute maiste eluvormide ja imelise inimkeha eest (Laulud 8, 19, 139, 148). Teistes lauludes tuuakse au Jehoovale kui Jumalale, kes päästab ja kaitseb talle ustavaid inimesi (Laulud 18, 97, 138). Ja on neid, kus kiidetakse teda kui õigluse Jumalat, kes toob kergendust rõhutuile ja karistab kurje (Laulud 11, 68, 146).

Jehoova aitab ja lohutab neid, kes teda armastavad. Kõige tuntum on ilmselt Laul 23, kus Taavet räägib Jehoovast kui armastavast karjasest, kes oma lambaid juhib ja kaitseb ning nende eest hoolt kannab. Laul 65:3 tuletab jumalateenijaile meelde, et Jehoova ’kuuleb palvet’. Paljud, kes on teinud mõne tõsise väärteo, on leidnud lohutust Lauludest 39 ja 51, kus Taavet kirjeldab siiralt oma kahetsust tõsiste eksimuste pärast ja kinnitab, et usub Jumala andestusse. Laul 55:23 õhutab lootma Jehoovale ning heitma kõik oma mured tema peale.

Jehoova muudab maailma Messia kuningriigi kaudu. Vaieldamatult käib hulk laulusalme Messia, ennustatud kuninga kohta. Laul 2 kuulutab ette, et see valitseja hävitab kurjad rahvad, kes talle vastupanu osutavad. Laul 72 annab teada, et ta teeb lõpu näljale, ebaõiglusele ja rõhumisele. Laul 46:10 ütleb, et Messia kuningriigi kaudu lõpetab Jumal sõjad ja hävitab ka kõik sõjarelvad. Laulust 37 võime lugeda, et õelad kõrvaldatakse, samas kui õiged jäävad igavesti maa peale elama ning tunnevad rõõmu ülemaailmsest rahust ja ühtsusest.

Allikmaterjal: Laulud