Hüppa sisu juurde

Piiblisalmide selgitusi

Avasta tuntud piiblisalmide ja -väljendite tähendus. Konteksti lugemine aitab saada rohkem taustteavet. Vaadates allmärkusi ja ristviiteid, kaevud aga veelgi sügavamale.

1. Moosese 1:1 selgitus. „Alguses lõi Jumal taeva ja maa”

Millised kaks tõde on kirjas selles Piibli avalauses?

2. Moosese 20:12 selgitus. „Sa pead oma isa ja ema austama”

Mida lubas Jumal neile, kes kuuletusid sellele käsule?

Joosua 1:9 selgitus. „Ole vahva ja tugev”

Mida teha, et eluraskustes olla julge ja tugev?

Laul 23:4 selgitus. „Kui ma kõnniksin surmavarju orus”

Kuidas Jumal oma teenijaid kaitseb ja nende eest hoolitseb?

Õpetussõnad 3:5, 6 selgitus. „Ära toetu omaenese mõistusele”

Millest on näha, et sa usaldad Jumalat rohkem kui ennast?

Jesaja 40:31 selgitus. „Kes loodavad Jehoova peale, saavad uut jõudu”

Miks võrdleb piibel liuglevat kotkast inimesega, kes saab Jumalalt jõudu?

Jesaja 41:10 selgitus. „Ära karda, sest mina olen sinuga”

Jehoova kinnitab oma teenijatele kolm korda, et nad võivad tema abile loota.

Jesaja 42:8 selgitus. „Mina olen Issand”

Millise nime Jumal endale võttis?

Jeremija 29:11 selgitus. „Ma tean, mis mõtteid ma teie kohta mõtlen”

Kas Jumalal on iga inimese kohta konkreetne plaan?

Miika 6:8 selgitus. Käi „alandlikult koos oma Jumalaga”

See piiblisalm selgitab, mida meil tuleb teha, et olla Jumalale meelepärane.

Matteuse 6:33 selgitus. „Otsige esmalt Jumala riiki”

Kas need Jeesuse sõnad tähendavad, et kristlastel pole vaja tööl käia?

Matteuse 6:34 selgitus. „Ärge siis hakake muretsema homse pärast”

Kas Jeesus mõtles, et me ei tohiks tulevikku planeerida?

Matteuse 11:28–30 selgitus. „Tulge minu juurde ... ja te leiate hingamise oma hingedele”

Kas Jeesus lubas kõrvaldada oma järelkäijate raskused jalamaid?

Markuse 1:15 selgitus. „Jumala riik on lähedal”

Kas Jeesus pidas silmas, et Jumala kuningriik juba valitseb?

Johannese 1:1 selgitus. „Alguses oli Sõna”

See piiblisalm avaldab üksikasju Jeesuse elust enne inimeseks saamist.

Johannese 3:16 selgitus. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud”

Kuidas on Jumal Jehoova näidanud, et ta armastab igaüht meist ja tahab, et me elaksime igavesti?

Johannese 16:33 selgitus. „Mina olen maailma ära võitnud”

Kuidas need Jeesuse sõnad kinnitavad tema jüngritele, et neil on võimalik jääda Jumalale ustavaks?

Roomlastele 5:8 selgitus. „Kristus suri meie eest, kui me olime alles patused”

Inimestele on omane mõelda ja käituda viisil, mis pole kooskõlas Jumala õiglaste põhimõtetega. Kuid me võime siiski Jumalaga heades suhetes olla. Kuidas?

Roomlastele 10:13 selgitus. „Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse”

Jumal pakub kõigile võimalust saada pääste ja igavene elu. See ei sõltu meie rahvusest, rassist või ühiskondlikust positsioonist.

Roomlastele 15:13 selgitus. „Lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga”

Kuidas on rahu ja rõõm seotud lootuse ja Jumala püha vaimuga?

Filiplastele 4:6, 7 selgitus. „Ärge muretsege millegi pärast”

Millised palved aitavad jumalateenijal vähem muretseda ja leida sisemist rahu?

2. Timoteosele 1:7 selgitus. „Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu”

Kuidas võib Jumal aidata saada üle hirmust ja teha seda, mis on õige?