Hüppa sisu juurde

Piiblisalmide selgitusi

Avasta tuntud piiblisalmide ja -väljendite tähendus. Konteksti lugemine aitab saada rohkem taustteavet. Vaadates allmärkusi ja ristviiteid, kaevud aga veelgi sügavamale.

1. Moosese 1:1 selgitus. „Alguses lõi Jumal taeva ja maa”

Millised kaks tõde on kirjas selles Piibli avalauses?

2. Moosese 20:12 selgitus. „Sa pead oma isa ja ema austama”

Mida lubas Jumal neile, kes kuuletusid sellele käsule?

Joosua 1:9 selgitus. „Ole vahva ja tugev”

Mida teha, et eluraskustes olla julge ja tugev?

Laul 23:4 selgitus. „Kui ma kõnniksin surmavarju orus”

Kuidas Jumal oma teenijaid kaitseb ja nende eest hoolitseb?

Õpetussõnad 3:5, 6 selgitus. „Ära toetu omaenese mõistusele”

Millest on näha, et sa usaldad Jumalat rohkem kui ennast?

Jesaja 41:10 selgitus. „Ära karda, sest mina olen sinuga”

Jehoova kinnitab oma teenijatele kolm korda, et nad võivad tema abile loota.

Jesaja 42:8 selgitus. „Mina olen Issand”

Millise nime Jumal endale võttis?

Jeremija 29:11 selgitus. „Ma tean, mis mõtteid ma teie kohta mõtlen”

Kas Jumalal on iga inimese kohta konkreetne plaan?

Matteuse 6:33 selgitus. „Otsige esmalt Jumala riiki”

Kas need Jeesuse sõnad tähendavad, et kristlastel pole vaja tööl käia?

Matteuse 6:34 selgitus. „Ärge siis hakake muretsema homse pärast”

Kas Jeesus mõtles, et me ei tohiks tulevikku planeerida?

Markuse 1:15 selgitus. „Jumala riik on lähedal”

Kas Jeesus pidas silmas, et Jumala kuningriik juba valitseb?

Johannese 1:1 selgitus. „Alguses oli Sõna”

See piiblisalm avaldab üksikasju Jeesuse elust enne inimeseks saamist.

Johannese 3:16 selgitus. „Sest nõnda on Jumal maailma armastanud”

Kuidas on Jumal Jehoova näidanud, et ta armastab igaüht meist ja tahab, et me elaksime igavesti?

Roomlastele 10:13 selgitus. „Igaüks, kes hüüab appi Issanda nime, päästetakse”

Jumal pakub kõigile võimalust saada pääste ja igavene elu. See ei sõltu meie rahvusest, rassist või ühiskondlikust positsioonist.

Filiplastele 4:6, 7 selgitus. „Ärge muretsege millegi pärast”

Millised palved aitavad jumalateenijal vähem muretseda ja leida sisemist rahu?