Hüppa sisu juurde

PIIBLISALMIDE SELGITUSI

Jesaja 42:8. „Mina olen Issand”

 „Mina olen Jehoova. See on mu nimi. Ma ei anna oma au kellelegi teisele ega mulle kuuluvat kiitust nikerdatud kujudele.” (Jesaja 42:8, „Piibel. Uue maailma tõlge”, 2014.)

 „Mina olen Issand, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele.” (Jesaja 42:8, 1997. a tõlge.)

Jesaja 42:8 tähendus

 Jumal on andnud teada meile oma isikunime. Ta on öelnud, et ta ei anna oma au ega talle kuuluvat kiitust ebajumalatele.

 Jumala nimi on eesti keelde enamasti tõlgitud vastega Jehoova. * (2. Moosese 3:14, 15.) Kuigi Jumala nimi esineb vanas testamendis (heebrea-aramea pühakiri) umbes 7000 korda, on see paljudes piiblitõlgetes asendatud tiitliga Issand. Näiteks räägitakse tekstis Laul 110:1 prohvetlikult nii Jehoovast kui ka Jeesusest. Piibli 1997. aasta tõlkes on kirjas: „Issand [Jehoova] ütles minu Issandale [Jeesusele].” (Võrdle Apostlite teod 2:34–36.) „Uue maailma tõlkes” on selge, kellest on jutt, sest Jumala nime kasutatakse seal, kus peab. Seal öeldakse: „Jehoova lausus mu isandale: „Istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalajäriks.””

 Paljude õpetlaste meelest tähendab Jumala nimi „tema põhjustab [kellegi, millegi] saamise [kellekski, millekski]”. Ainult tõeline Jumal on väärt kandma seda nime, sest vaid tema võib põhjustada enda või oma loodu saamise, kelleks või milleks vaja, et oma eesmärgid täide viia.

 Jehoova, meie looja ja ainus tõeline Jumal, väärib meie jäägitut pühendumust. Me ei peaks kummardama kedagi teist ega midagi muud, näiteks ebajumalaid või kujusid. (2. Moosese 20:2–6; 34:14; 1. Johannese 5:21.)

Jesaja 42:8 kaastekst

 Jesaja 42. peatüki avasalmis räägib Jehoova oma valitust, kellest tal on hea meel. Jumala sõnul toob tema teenija rahvaile õiguse. (Jesaja 42:1.) Seoses selle tõotusega ütleb Jumal: „Nüüd ma kuulutan uusi asju. Enne kui need aset leiavad, annan ma neist teile teada.” (Jesaja 42:9.) Ennustus valitu kohta täitus sajandeid hiljem, kui saabus messias ehk Kristus ja alustas oma maist teenistust. (Matteuse 3:16, 17; 12:15–21.)

Jesaja 42:8 veel ühes tõlkes

 „Mina olen Jehoova, see on mu nimi, ja mina ei anna oma au teisele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele!” (Jesaja 42:8, 1988. a tõlge.)

^ Jumala nimi koosneb neljast heebrea konsonandist, mille vasteks on sageli JHVH. Mõnes piiblitõlkes on see edasi antud ka nimekujuga Jahve. Rohkem infot leiab väljaande „Piibel. Uue maailma tõlge” lisast A4 „Jumala nimi Piibli heebreakeelses osas”.