2. Moosese 34:1–35

34  Siis ütles Jehoova Moosesele: „Raiu endale kaks kivitahvlit, esimeste sarnased,+ ja ma kirjutan tahvlitele sõnad, mis olid esimestel tahvlitel,+ mis sa purustasid.+  Pane end hommikuks valmis, sest hommikul pead sa tõusma Siinai mäele ja tulema minu ette mäe tippu.+  Aga mitte keegi ei või tulla üles koos sinuga, ärgu nähtagu kogu mäel kedagi teist. Isegi lambad, kitsed ja veised ärgu olgu karjas selle mäe ees.”+  Mooses raius siis kaks kivitahvlit, esimeste sarnased, ja tõusis hommikul vara ning läks üles Siinai mäele, nii nagu Jehoova oli teda käskinud, ja ta võttis kätte need kaks kivitahvlit.  Jehoova laskus pilves alla+ ja tuli sinna tema juurde, ning rääkides nimest Jehoova,+  möödus Jehoova tema eest ning kuulutas: „Jehoova, Jehoova on halastav+ ja kaastundlik*+ Jumal, kes ei vihastu kergesti,+ kes on tulvil truud armastust+ ja tõde*,+  kes osutab truud armastust tuhandetele+ ning annab andeks eksimuse, üleastumise ja patu.+ Siiski ei jäta ta süüdlast karistamata,+ vaid patustaja lapsed ja lapselapsed langevad kolmanda ja neljanda põlveni tema karistuse alla.”+  Mooses laskus kohe põlvili ja kummardas maani.  Ta ütles: „Kui ma nüüd olen sulle meelepärane, Jehoova, siis palun, Jehoova, käi koos meiega,+ kuigi me oleme kangekaelne rahvas.+ Anna andeks meie süü ja patt+ ning võta meid enda omandiks.” 10  Jumal vastas: „Ma sõlmin teiega lepingu: ma teen kogu su rahva ees imelisi asju, mida pole kogu maa peal ega ühegi rahva seas kunagi tehtud.+ Kõik rahvad, kelle seas te elate, näevad Jehoova tegusid, ja see, mis ma teiega teen, äratab neis aukartust.+ 11  Pange tähele, mida ma täna käsin teil teha.+ Ma ajan teie eest ära emorlased, kaananlased, hetid, perislased, hiivlased ja jebuuslased.+ 12  Vaadake, et te ei tee lepingut selle maa elanikega, kuhu te lähete,+ sest see saaks teile püüniseks.+ 13  Lõhkuge nende altarid, purustage nende pühad sambad ja raiuge maha nende pühad tulbad*.+ 14  Te ei tohi kummardada teiste jumalate ette,+ sest Jehoova ootab jäägitut pühendumust. Jah, ta on Jumal, kes ootab jäägitut pühendumust.+ 15  Vaadake, et te ei tee lepingut selle maa elanikega, sest nad käivad hoora kombel oma jumalate järel ja ohverdavad oma jumalatele.+ Nad kutsuvad ka teid ja te sööte nende ohvrist.+ 16  Siis te võtate nende tütreid oma poegadele,+ aga nende tütred käivad hoora kombel oma jumalate järel ning panevad ka teie pojad hoora kombel nende jumalate järel käima.+ 17  Te ei tohi endale teha ebajumalakujusid!+ 18  Pidage hapnemata leibade püha.+ Sööge hapnemata leiba seitse päeva, nagu ma olen teid käskinud. Sööge seda määratud ajal avivikuul*,+ sest avivikuul te lahkusite Egiptusest. 19  Iga meessoost esmasündinu on minu,+ samuti kõik su kariloomade esmikud, nii pullid kui ka jäärad.+ 20  Eesli esmik tuleb lunastada, anna tema eest lammas. Aga kui sa teda ei lunasta, murra ta kael. Samuti tuleb sul vabaks osta iga esmasündinud poeg.+ Keegi ärgu tulgu minu ette tühjade kätega! 21  Kuus päeva tee tööd, aga seitsmendal päeval puhka,+ seda ka künni- ja lõikusajal. 22  Pea nädalatepüha, ohverdades uudsevilja oma nisulõikusest, ning pea saagikoristuspüha* aastavahetusel.+ 23  Kolm korda aastas tulgu kõik mehed oma isanda Jehoova, Iisraeli Jumala ette.+ 24  Ma ajan rahvad sinu eest ära+ ja laiendan su maavaldusi. Keegi ei himusta su maad, kui sa lähed kolm korda aastas oma Jumala Jehoova palge ette. 25  Sa ei tohi ohverdada mulle tapaohvri verd koos hapnenuga.+ Paasapüha tapaohver ei tohi seista üle öö hommikuni.+ 26  Parim oma maa uuest saagist too Jehoova, oma Jumala kotta.+ Sa ei tohi keeta kitsetalle ta ema piimas.”+ 27  Jehoova ütles Moosesele veel: „Pane need sõnad kirja,+ sest nende sõnade alusel sõlmin ma lepingu sinu ja Iisraeliga.”+ 28  Mooses oli Jehoova juures 40 päeva ja 40 ööd. Ta ei söönud leiba ega joonud vett.+ Ja Jumal kirjutas tahvlitele lepingu sõnad, kümme käsku.+ 29  Mooses tuli Siinai mäelt alla ja tal oli käes kaks tunnistustahvlit.+ Ta ei teadnud, et Jumalaga rääkimisest ta nägu hiilgas. 30  Kui Aaron ja iisraellased Moosest nägid, märkasid nad, et tema nägu hiilgab, ja kartsid talle läheneda.+ 31  Aga Mooses kutsus neid ning Aaron ja kõik koguduse peamehed tulid tema juurde ning Mooses rääkis nendega. 32  Seejärel tulid ka teised iisraellased tema juurde ja Mooses andis neile edasi kõik käsud, mis ta oli Jehoova käest Siinai mäel saanud.+ 33  Kui Mooses nendega rääkimise lõpetas, pani ta näole katte.+ 34  Aga kui Mooses taas Jehoovaga rääkima läks, võttis ta katte ära, kuni ta jälle välja tuli.+ Kui ta siis välja tuli, andis ta iisraellastele edasi käsud, mis ta oli saanud.+ 35  Iisraellased nägid, et Moosese nägu hiilgab, ning Mooses pani katte näole tagasi, kuni ta läks sisse, et Jumalaga rääkida.+

Allmärkused

Võib tõlkida ka „suuremeelne”.
Võib tõlkida ka „ustavust”.
Vt „Sõnaseletusi”, märksõnad „püha sammas” ja „püha tulp”.
Nimetati ka lehtmajadepühaks.

Kommentaarid

Pildid ja videod