2. Moosese 20:1–26

20  Siis Jumal ütles:+  „Mina olen Jehoova, sinu Jumal, kes tõi sind välja Egiptusemaalt, orjusekojast.+  Sul ei tohi olla teisi jumalaid minu kõrval.+  Sa ei tohi teha endale nikerdatud kuju ega mistahes kujutist millestki, mis on ülal taevas, all maa peal või vees.+  Sa ei tohi nende ette kummardada ega lasta end ahvatleda neid teenima,+ sest mina, Jehoova, sinu Jumal, olen Jumal, kes ootab jäägitut pühendumust.+ Kes mind vihkab ja pattu teeb, selle lapsed langevad kolmanda ja neljanda põlveni mu karistuse alla,  ent kes mind armastab ja mu käske peab, selle lastele saab tuhandenda põlveni osaks mu truu armastus.+  Sa ei tohi kasutada Jehoova, oma Jumala nime vääritul viisil,+ sest kes kasutab tema nime vääritul viisil, seda ei jäta Jehoova karistamata.+  Pea alati hingamispäeva, see päev olgu sulle püha.+  Kuus päeva tee oma töid ja toimetusi,+ 10  kuid seitsmes päev on hingamispäev sinu Jumala Jehoova auks. Sa ei tohi teha mingit tööd, ei sa ise ega su poeg, tütar, ori, orjatar, su kariloom ega su keskel elav muulane.+ 11  Sest kuue päevaga tegi Jehoova taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ning jäi seitsmendal päeval puhkama.+ Sellepärast õnnistas Jehoova hingamispäeva ja kuulutas selle päeva pühaks. 12  Austa oma isa ja ema,+ et sa elaksid kaua maal, mille su Jumal Jehoova sulle annab.+ 13  Sa ei tohi tappa.+ 14  Sa ei tohi abielu rikkuda.+ 15  Sa ei tohi varastada.+ 16  Sa ei tohi anda teise inimese kohta valetunnistust.+ 17  Sa ei tohi himustada teise inimese maja. Sa ei tohi himustada tema naist,+ orja, orjatari, pulli, eeslit ega midagi, mis on tema oma.”+ 18  Kogu rahvas kuulis kõuemürinat ja sarvehäält ning nägi välgusähvatusi ja mäe suitsemist. Iisraellasi haarasid hirmuvärinad ja nad jäid eemale seisma.+ 19  Nad ütlesid Moosesele: „Räägi sina meiega, me kuulame sind, aga Jumal ärgu meiega rääkigu, et me ei sureks.”+ 20  Mooses ütles siis rahvale: „Ärge kartke, Jumal on tulnud teid proovile panema.+ Ta tahab, et te oleksite jumalakartlikud ega teeks pattu.”+ 21  Rahvas seisis eemal, kuid Mooses ligines tumedale pilvele, kus oli Jumal.+ 22  Jehoova ütles Moosesele: „Ütle iisraellastele: „Te ise nägite, kuidas ma taevast teiega rääkisin.+ 23  Te ei tohi teha minu kõrvale ei hõbe- ega kuldjumalaid.+ 24  Tehke mulle altar mullast ning ohverdage selle peal põletus- ja rahuohvreid, lambaid, kitsi ja veiseid. Igas paigas, mille ma valin, et seal meenutataks minu nime,+ tulen ma teie juurde ja õnnistan teid. 25  Kui te teete mulle kivialtari, siis ärge ehitage seda tahutud kividest,+ sest kui te selle kive meisliga tahute, te rüvetate selle. 26  Ärge tehke mu altarile astmeid, et teie varjatud kehaosad ei paljastuks, kui te astmeid mööda üles läheksite.”

Allmärkused

Kommentaarid

Pildid ja videod