Hüppa sisu juurde

Kui palju nimesid Jumalal on?

Kui palju nimesid Jumalal on?

Piibli vastus

 Jumalal on vaid üks nimi. See kirjutatakse heebrea keeles יהוה ja selle vasteks eesti keeles on harilikult „Jehoova”. * Oma prohveti Jesaja kaudu ütles Jumal: „Mina olen Jehoova. See on mu nimi.” (Jesaja 42:8.) See nimi esineb vanades Piibli käsikirjades umbes 7000 korda – palju sagedamini kui ükski teine Jumala kohta käiv nimetus või kellegi nimi. *

Kas Jehooval on veel nimesid?

 Ehkki Piibel näitab, et Jumalal on vaid üks isikunimi, on seal tema kohta kasutatud palju tiitleid ja kirjeldavaid nimetusi. Järgnevalt on loetletud mõningad neist ning igaüks avab mõne Jehoova isiksuse tahu.

Tiitel või kirjeldav nimetus

Viide

Tähendus

Allah

(Puudub)

Sõna „Allah” tuleb araabia keelest ning see pole nimi, vaid tiitel, mis tähendab „Jumal”. Araabiakeelsetes piiblitõlgetes ja ka teistes keeltes on sõna „Jumal” vasteks „Allah”.

Kõikvõimas

1. Moosese 17:1; Iiob 34:12

Tema väele pole võrdset. Heebrea väljend el šaddái ehk „kõikvõimas Jumal” esineb Piiblis seitse korda.

Alfa ja oomega

Ilmutus 1:8; 21:6; 22:13

„Esimene ja viimane” või „algus ja lõpp”. See tähendab, et enne Jehoovat pole olnud olemas ühtegi kõikvõimsat Jumalat ega tule ka ühtegi pärast teda. (Jesaja 43:10.) Alfa on kreeka tähestiku esimene täht ja oomega viimane.

Elatanu

Taaniel 7:9, 13, 22

Tal pole algust; ta on igavesti olemas olnud, enne, kui keegi või miski muu tuli olemasollu. (Laul 90:2.)

Looja

Laul 149:2; Jesaja 40:28

Ta on kõik olemasollu toonud. (Ilmutus 4:11.)

Isa

Matteuse 6:9

Eluandja.

Jumal

1. Moosese 1:1

Keegi, keda austatakse ja teenitakse. Heebrea sõna elohím on mitmuses, mis rõhutab Jehoova majesteetlikkust, väärikust ja suursugusust.

Jumalate Jumal

5. Moosese 10:17

Kõrgeim Jumal, vastandina „tühistele jumalatele”, keda mõned kummardavad. (Jesaja 2:8.)

Ülim õpetaja

Jesaja 30:20, 21

Õpetab, mis on kasulik, ja suunab. (Jesaja 48:17, 18.)

Õnnelik Jumal

1. Timoteosele 1:11

Teda iseloomustab rõõm ja õnnetunne. (Laul 104:31.)

Ma olen see, kes ma olen

2. Moosese 3:14, 1968. a tõlge

Saab ükskõik kelleks, et viia täide oma eesmärk. Seda fraasi on tõlgitud ka „Ma Saan, Kelleks Ma Tahan” („Uue maailma tõlge”). See kirjeldus aitab selgitada, mida tähendab nimi Jehoova, mis on toodud järgmises salmis. (2. Moosese 3:15.)

Püha viha

2. Moosese 34:14, 1997. a tõlge

Ei salli, kui talle truudust murtakse. Seda väljendit on tõlgitud ka vastega „ootab jäägitut pühendumust” („Uue maailma tõlge”).

Igaviku kuningas

Ilmutus 15:3

Tema valitsemisel pole algust ega lõppu.

Issand, isand

Laul 135:5

Omanik; heebrea keeles adón ja adoním.

Vägede Jehoova, Jehoova Sebaot

Jesaja 1:9; Laul 24:10, 1968. a tõlge

Ta juhatab tohutuid inglite väehulki.

Kõigekõrgem

Laul 47:2

Tal on kõige kõrgem positsioon.

Kõigepüham

Õpetussõnad 9:10

Püham (moraalselt puhtam ja rikkumatum) kui keegi teine.

Pottsepp

Jesaja 64:8

Tal on voli inimeste ja rahvaste üle, nii nagu pottsepal on voli savi üle. (Roomlastele 9:20, 21.)

Lunastaja

Jesaja 41:14

Ta vabastab inimkonna tänu Jeesus Kristuse toodud lunastusohvrile patust ja surmast. (Johannese 3:16.)

Kalju

Laul 18:2, 46

Kindel varjupaik ja päästja.

Päästja

Jesaja 45:21

Päästab ohust või hävingust.

Karjane

Laul 23:1

Hoolitseb oma teenijate eest.

Kõrgeim valitseja

1. Moosese 15:2

Talle kuulub kõrgeim võim; heebrea keeles adonái.

Kõigevägevam

Taaniel 7:18, 27

Kõige kõrgem valitseja.

Kohanimed Piibli heebreakeelses osas

Mõned Piibli kohanimed sisaldavad Jumala nime, kuid need ei ole Jumala teised nimed.

Kohanimi

Viide

Tähendus

Jehoova-Jire

1. Moosese 22:13, 14

„Jehoova annab”.

Jehoova-Nissi

2. Moosese 17:15

„Jehoova on mu kogunemistähis” või „minu lipp” (1997. a tõlge). Jehoova on Jumal, kelle ümber võivad tema teenijad koguneda, et saada kaitset ja abi. (2. Moosese 17:13–16.)

Jehoova-Šalom

Kohtumõistjate 6:23, 24

„Jehoova on rahu”.

Põhjusi, miks Jumala nime tunnustada ja kasutada

  •   Jumalale on tema nimi Jehoova väga tähtis, mida me võime näha sellest, et ta lasi selle tuhandeid kordi Piiblisse talletada. (Malaki 1:11.)

  •   Jumala poeg Jeesus rõhutas korduvalt, kui oluline on Jumala nimi. Näiteks lausus ta palves Jehoovale: „Pühitsetud saagu sinu nimi.” (Matteuse 6:9; Johannese 17:6.)

  •   Need, kes tunnustavad Jumala nime ja kasutavad seda, astuvad esimesi samme, et saada Jehoovaga sõbraks. (Laul 9:10; Malaki 3:16.) Tänu niisugusele sõprusele täitub nende puhul Jumala tõotus „Kuna ta on minusse kiindunud, siis päästan ma tema. Ma kaitsen teda, sest ta tunnustab mu nime”. (Laul 91:14.)

  •   Piibel nendib: „On olemas niinimetatud jumalaid, olgu taevas või maa peal, sest on ju palju „jumalaid” ja „isandaid”.” (1. Korintlastele 8:5, 6.) Samas annab see selgelt teada, et on olemas ainus tõeline Jumal, kelle nimi on Jehoova. (Laul 83:18.)

^ Mõned heebrea keele õpetlased pooldavad vastet „Jahve”.

^ Jumala nime lühivorm „Jaah” esineb Piiblis umbes 50 korda, sealhulgas sõnas „halleluuja”, mis tähendab „Kiitke Jaahi”. (Ilmutus 19:1.)