Hüppa sisu juurde

PIIBLISALMIDE SELGITUSI

Roomlastele 12:2. „Muutuge teiseks oma meele uuendamise teel”

„Ärge laske enam sellel ajastul end vormida, vaid muutke end teistsuguseks oma mõtteviisi uuendamise teel, et te võiksite teha endale selgeks, mis on Jumala hea, meeldiv ja täiuslik tahe.” (Roomlastele 12:2, „Piibel. Uue maailma tõlge”, 2014.)

„Ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täielik tahtmine.” (Roomlastele 12:2, 1988. a tõlge.)

Roomlastele 12:2 tähendus

See, kes tahab Jumalale meeldida, ei tohiks lasta end mõjutada teiste halval käitumisel. Kuid tal tuleb muuta ka oma isiksust. Jumal ei sunni kedagi seda tegema. Inimene teeb oma isiksuses muudatusi, kuna ta armastab Jumalat ja mõistab, et kõik, mida Jumal temalt ootab, on mõistlik ja temale endale kasulik. (Jesaja 48:17.)

„Ärge laske enam sellel ajastul end vormida.” Selle ajastu all peetakse silmas inimühiskonda ja sellele omaseid moraalinorme, hoiakuid ja teguviise, mis ei ole Jumala silmis õiged. (1. Johannese 2:15–17.) See vormib inimesi selles mõttes, et mõjutab nende käitumist ja isiksust. Kui inimene selle mõjule vastu ei seisa, hakkavad temas ilmnema iseloomujooned, mis on kahjulikud talle endale ega meeldi ka Jumalale. (Efeslastele 2:1–3; 4:17–19.)

„Muutke end teistsuguseks oma mõtteviisi uuendamise teel.” See tähendab, et inimene peab muutma oma sisimaid mõtteid ja tundeid. Muudatuse suurust aitab paremini mõista selles salmis esinev kreeka sõna, mis on tõlgitud vastega „muutke end teistsuguseks” ja millega on kirjeldatud ka rööviku metamorfoosi liblikaks. Need, kes tahavad Jumalale meeldida, peavad riietuma uude isiksusse. (Efeslastele 4:23, 24; Koloslastele 3:9, 10.)

„Et te võiksite teha endale selgeks, mis on Jumala hea, meeldiv ja täiuslik tahe.” Jumal soovib, et tema teenijad oleksid veendunud selles, mida nad usuvad. Kuidas sellisele veendumusele jõuda? Kui inimene uurib piiblit ja elab selle järgi, võib ta ise kogeda, et Jumala põhimõtted on parimad ja nende järgi elamine teeb talle head. (Laul 34:8.)

Roomlastele 12:2 kaastekst

Roomlastele 12. peatükk selgitab, kuidas Jumalat õigel viisil teenida: see peaks mõjutama kogu meie elu. Jumalat tuleks teenida mõtlemisvõimet kasutades, mitte pimesi või tunnete ajel. (Roomlastele 12:1, 3.) See peatükk sisaldab ka nõuandeid selle kohta, kuidas arendada häid omadusi, kuidas olla parem suhtleja ja mida teha, kui meid halvasti koheldakse. (Roomlastele 12:9–21.)