Hüppa sisu juurde

PIIBLISALMIDE SELGITUSI

Matteuse 6:33. „Otsige esmalt Jumala riiki”

„Pidage siis kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki ja tema õigust ning kõike seda muud antakse teile.” (Matteuse 6:33, „Piibel. Uue maailma tõlge”, 2014.)

„Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!” (Matteuse 6:33, 1997. a tõlge.)

Matteuse 6:33 tähendus

Jumala kuningriik on taevane valitsus, mis viib varsti täide Jumala tahte maa peal. (Matteuse 6:9, 10.) Jumala kuningriiki kõige tähtsamaks pidada tähendab panna see oma elus esikohale. * See hõlmab seda, et inimene soovib Jumala kuningriigi kohta rohkem teada saada ja sellest ka teistele rääkida. (Matteuse 24:14.) Samuti palvetab ta selle kuningriigi tuleku eest. (Luuka 11:2.)

Jumala õigus hõlmab seda, mis on tema silmis õige ja mis vale. (Laul 119:172.) Jumala õigust kõige tähtsamaks pidada tähendab elada tema seaduste ja põhimõtete järgi. Nende järgimine tuleb meile alati kasuks. (Jesaja 48:17.)

Fraasiga kõike seda muud antakse teile lubab Jumal hoolitseda nende eest, kes panevad tema kuningriigi ja põhimõtted elus esikohale. (Matteuse 6:31, 32.)

Matteuse 6:33 kaastekst

Jeesus lausus need sõnad oma mäejutluses, mis on kirjas Matteuse evangeeliumi peatükkides 5–7. Enamik Jeesuse kuulajatest olid vaesed. Seetõttu võisid nad tunda, et nad ei saa pidada kõige tähtsamaks Jumala kuningriiki, vaid peavad keskenduma eelkõige elatise teenimisele. Jeesus aga innustas neid panema tähele seda, kuidas Jumal hoolitseb taimede ja loomade eest. Samamoodi hoolitseb Jumal ka kõigi nende eest, kes panevad kuningriigi oma elus esikohale. (Matteuse 6:25–30.)

Eksiarvamused Matteuse 6:33 kohta

Eksiarvamus. Need, kes peavad Jumala kuningriiki kõige tähtsamaks, saavad rikkaks.

Tõde. Jeesus ütles, et neil, kes panevad Jumala kuningriigi elus esikohale, on olemas kõik hädavajalik, näiteks toit ja riided. (Matteuse 6:25, 31, 32.) Ta ei lubanud neile luksuslikku elu. Samuti ei öelnud ta, et rikkus on märk Jumala erilisest heakskiidust. Ta hoopis hoiatas oma kuulajaid varanduse kogumise eest, kuna see võib tähelepanu kuningriigilt kõrvale juhtida. (Matteuse 6:19, 20, 24.) Apostel Paulus tegi väsimatult Jumala kuningriigi heaks tööd, kuid kannatas siiski vahel puudust. Ka tema hoiatas ohtude eest, mis kaasnevad rikkuse tagaajamisega. (Filiplastele 4:11, 12; 1. Timoteosele 6:6–10.)

Eksiarvamus. Kristlastel pole vaja tööl käia.

Tõde. Piibel ütleb, et kristlastel tuleb töötada, et enda ja oma pere eest hoolitseda. (1. Tessalooniklastele 4:11, 12; 2. Tessalooniklastele 3:10; 1. Timoteosele 5:8.) Jeesus ütles, et Jumala kuningriik peaks olema meie elus kõige tähtsam, mitte et see peaks olema ainus tähtis asi meie elus.

Need, kes panevad Jumala kuningriigi elus esikohale ja on valmis tööd tegema, võivad olla kindlad, et Jumal aitab neil hankida kõik eluks vajaliku. (1. Timoteosele 6:17–19.)

^ lõik 3 Kreeka verb, mis on tõlgitud kui „pidage ... kõige tähtsamaks”, on sellises vormis, mis väljendab kestvat tegevust. Seega ei peaks Jumala kuningriiki kõige tähtsamaks pidama mitte ainult mõnda aega, vaid kogu elu.