Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 14. OSA

Jumal räägib oma prohvetite kaudu

Jumal räägib oma prohvetite kaudu

Jehoova paneb ametisse prohvetid, et nad edastaksid sõnumeid Jumala hukkamõistu, puhta jumalateenimise ja Messia tuleku kohta

IISRAELI ja Juuda kuningate valitsemise ajal tõusis esile eriline rühm mehi — prohvetid. Nad olid erakordselt tugeva usuga vaprad mehed, kes edastasid Jumala teadaandeid. Mõelgem neljale tähtsale teemale, millest Jumala prohvetid rääkisid.

1. Jeruusalemma tabab häving. Jumala prohvetid, peamiselt Jesaja ja Jeremija, hoiatasid pikka aega ette, et Jeruusalemma tabab häving ja see jäetakse maha. Nad andsid värvikalt teada, miks oli linn tõmmanud enda peale Jumala viha. Jeruusalemm väitis end esindavat Jehoovat, kuid selle elanikud osalesid väärusukommetes, olid korrumpeerunud ja vägivaldsed (2. Kuningate 21:10—15; Jesaja 3:1—8, 16—26; Jeremija 2:1—3:13).

2. Puhas jumalateenimine taastatakse. Pärast 70 aasta pikkust pagendust vabaneb Jumala rahvas Babülooniast. Nad pöörduvad tagasi oma mahajäetud kodumaale ja ehitavad Jeruusalemmas üles Jehoova templi (Jeremija 46:27; Aamos 9:13—15). Jesaja andis umbes 200 aastat varem teada, et vallutaja, kes lööb Babüloni ja laseb Jumala rahval puhta jumalateenimise taastada, kannab nime Koores (Kyros). Jesaja kirjeldas üksikasjalikult koguni Kyrose omapärast lahingustrateegiat (Jesaja 44:24—45:3).

3. Messia tulek ja mis talle osaks saab. Messias sünnib Petlemma linnas (Miika 5:1). Ta on alandlik ja sõidab Jeruusalemma eesli seljas (Sakarja 9:9). Olgugi et ta on lahke ja hea, teda ei armastata ning paljud hülgavad ta (Jesaja 42:1—3; 53:1, 3). Messiale saab osaks halastamatu surm. Kas tema elu ongi sellega jäädavalt lõppenud? Ei, sest tema ohver toob pattude andeksandmise paljudele (Jesaja 53:4, 5, 9—12). See on saavutatav vaid siis, kui ta üles äratatakse.

4. Messia valitsus maa üle. Ebatäiuslikud inimesed ei suuda üksteise üle rahumeelselt valitseda, kuid Messias-kuningat nimetatakse Rahuvürstiks (Jesaja 9:5, 6; Jeremija 10:23). Tema võimu all valitseb nii inimeste kui ka kõigi loomade vahel rahu (Jesaja 11:3—7). Haigusi pole enam (Jesaja 33:24). Isegi surm neelatakse ära igaveseks ajaks (Jesaja 25:8). Messia valitsuse ajal äratatakse inimesed surmaunest üles maa peale elama (Taaniel 12:13).

Allikmaterjal: Jesaja, Jeremija, Taaniel, Aamos, Miika, ja Sakarja