Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 4. OSA

Jumal sõlmib Aabrahamiga lepingu

Jumal sõlmib Aabrahamiga lepingu

Aabrahamil on tugev usk, ta kuuletub Jumalale ning Jehoova tõotab teda õnnistada ja anda talle rohkesti järeltulijaid

NOA päevade veeuputusest oli möödunud umbes 350 aastat. Patriarh Aabraham elas jõukas Uuri linnas, paikkonnas, kus tänapäeval asub Iraak. Aabraham oli silmapaistva usuga mees. Kuid siis pandi ta usk proovile.

Jehoova palus Aabrahamil lahkuda oma sünnimaalt ja minna elama võõrale maale, milleks oli Kaanan. Aabraham kuuletus kõhklemata. Ta võttis oma naise Saara, vennapoja Loti ja teised kodakondsed, ning pärast pikka rännakut jäi elama Kaananimaale telkidesse. Jehoova sõlmis Aabrahamiga lepingu ja tõotas, et teeb temast suure rahva ja et kõik suguvõsad maa peal õnnistavad end tema kaudu ning et tema järeltulijad võtavad oma valdusse Kaananimaa.

Aabrahami ja Loti jõukus kasvas, neil olid väga suured lamba- ja veisekarjad. Isetult lubas Aabraham Lotil valida endale elamiseks mistahes paiga, mis talle meeldib. Lott valis Jordani jõe äärse viljaka piirkonna ning seadis end sisse Soodoma linna lähistel. Soodoma mehed olid aga ebamoraalsed ja patustasid Jehoova vastu rängalt.

Hiljem kinnitas Jehoova Aabrahamile, et tema järglasi on kunagi niisama palju kui taevatähti. Aabraham ei kahelnud selles tõotuses. Tema naine Saara aga, keda ta väga armastas, oli endiselt viljatu. Siis, kui Aabraham oli 99-aastane ja Saara ligi 90, ütles Jumal Aabrahamile, et neile sünnib poeg. Jumala sõna kohaselt tõigi Saara ilmale Iisaki. Aabrahamil oli teisigi lapsi, kuid Eedenis tõotatud Vabastaja pidi tulema Iisaki kaudu.

Lott oma perega elas Soodomas, kuid see õiglane mees ei muutunud ebamoraalsete linnaelanike sarnaseks. Kui Jehoova otsustas Soodomat karistada, saatis ta inglid Lotti läheneva hävingu eest hoiatama. Inglid kihutasid Lotti ja tema peret tagant, et need Soodomast põgeneksid ega vaataks tagasi. Seejärel laskis Jumal Soodoma ja selle lähistel asuva Gomorra linna peale tuld ja väävlit sadada, mistõttu kõik elanikud hukkusid. Lott oma kahe tütrega pääses. Loti naine aga vaatas tagasi, võib-olla igatsedes midagi, mis oli maha jäänud. Sõnakuulmatus läks talle maksma elu.

Allikmaterjal: 1. Moosese 11:10—19:38