Apostlite teod 7:1–60

7  Aga ülempreester küsis: „Kas see vastab tõele?”  Stefanos lausus: „Mehed, vennad ja isad, kuulake! Auhiilguse Jumal ilmutas end meie esiisale Aabrahamile Mesopotaamias, enne kui see Haaranisse elama asus,+  ning ütles talle: „Mine ära oma maalt, oma sugulaste juurest, maale, kuhu ma sind juhatan.”+  Siis lahkus ta kaldealaste maalt ja asus elama Haaranisse. Pärast tema isa surma+ juhatas Jumal ta sealt paigast sellele maale, kus te nüüd elate.+  Ometi ei andnud ta sellest temale midagi pärandiks, mitte jalatäitki, ent ta tõotas anda selle omandiks talle ja tema järeltulijatele,+ kuigi tal polnud veel last.  Veel ütles Jumal talle, et tema järeltulijad hakkavad elama võõrana maal, mis ei ole nende oma, ning et nad tehakse orjaks ja neid rõhutakse 400 aastat.+  Jumal ütles: „Ma mõistan kohut rahva üle, keda nad orjavad,+ ja pärast seda nad lahkuvad sealt ning teenivad mind selles paigas.”+  Jumal tegi temaga ka ümberlõikamislepingu.+ Aabrahamile sündis Iisak+ ja ta lõikas tema ümber kaheksandal päeval,+ Iisakile sündis Jaakob* ja Jaakobile sündis kaksteist patriarhi.  Patriarhid hakkasid Joosepit kadestama+ ning müüsid ta Egiptusse.+ Aga Jumal oli temaga+ 10  ning päästis ta kõigist raskustest, lasi tal võita vaarao, Egiptuse kuninga poolehoiu ja andis talle tema ees tarkust. Vaarao pani ta valitsema Egiptuse ja kogu oma koja üle.+ 11  Aga tervet Egiptust ja Kaananit tabas näljahäda, äärmine viletsus, ning meie esiisadel polnud midagi süüa.+ 12  Ent Jaakob kuulis, et Egiptuses on toitu*, ja saatis meie esiisad sinna.+ 13  Kui nad läksid sinna teist korda, andis Joosep oma vendadele teada, kes ta on, ning Joosepi päritolu sai vaaraole teatavaks.+ 14  Siis laskis Joosep kutsuda oma isa Jaakobi ja kõik oma sugulased,+ kokku 75 inimest.+ 15  Jaakob läks alla Egiptusse.+ Ta suri seal,+ samuti meie esiisad.+ 16  Nad viidi Sekemisse ja pandi hauakoopasse, mille Aabraham oli Sekemis Hamori poegadelt hõberaha eest ostnud.+ 17  Kui lähenes aeg, mil pidi täituma Jumala antud tõotus Aabrahamile, kasvas rahvas Egiptuses ja sai rohkearvuliseks. 18  Siis tõusis Egiptuses troonile teine kuningas, kes Joosepit ei tundnud.+ 19  See kasutas meie soo vastu kavalust ja sundis isasid hülgama oma lapsukesi, et need ei jääks ellu.+ 20  Sel ajal sündis Mooses ja ta oli Jumala silmis ilus*. Tema eest hoolitseti* kolm kuud tema isa majas.+ 21  Aga kui tema vanemad olid sunnitud temast loobuma,+ võttis vaarao tütar ta endale ja kasvatas ta üles oma pojana.+ 22  Moosesele õpetati kõike egiptlaste tarkust. Nii tema sõnad kui ka teod olid vägevad.+ 23  Kui ta sai 40-aastaseks, otsustas ta minna vaatama oma vendi, iisraellasi.+ 24  Märganud, et üht neist koheldakse ebaõiglaselt, kaitses ta teda ja maksis tema eest kätte, lüües egiptlase maha. 25  Ta arvas, et ta vennad taipavad, et Jumal päästab nad tema käe läbi, aga nad ei taibanud. 26  Kui ta järgmisel päeval nende juurde läks, kaklesid kaks neist omavahel ning ta püüdis neid lepitada, öeldes: „Mehed, te olete ju vennad. Miks te kaklete?” 27  Aga see, kes oma ligimesele liiga tegi, tõukas Moosese eemale ja ütles: „Kes on pannud sind meile valitsejaks või kohtumõistjaks? 28  Kas tahad ka mind tappa, nagu sa eile tapsid egiptlase?” 29  Seepeale Mooses põgenes ja jäi elama muulasena Midjanimaale, kus talle sündis kaks poega.+ 30  Kui oli möödunud 40 aastat, ilmutas talle end ingel Siinai mäe lähedal kõrbes ühes leegitsevas põõsas.+ 31  Seda nähes oli Mooses imestunud. Aga kui ta läks lähemale, et asja uurida, kostis Jehoova hääl: 32  „Mina olen su esiisade Jumal, Aabrahami, Iisaki ja Jaakobi Jumal.”+ Mooses hakkas värisema ega söandanud enam vaadata. 33  Jehoova ütles talle: „Võta sandaalid jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa! 34  Ma olen näinud oma rahva rõhumist Egiptuses ja ma olen kuulnud nende ägamist+ ning olen tulnud alla neid vabastama. Ma saadan su nüüd Egiptusse.” 35  Selle Moosese, kelle nad olid ära põlanud, öeldes: „Kes on pannud sind valitsejaks või kohtumõistjaks?”,+ sellesama mehe saatis Jumal+ neile nii valitsejaks kui ka vabastajaks ingli kaudu, kes ilmutas end ogalises põõsas. 36  See mees viis nad Egiptusest välja,+ tehes imesid ja tunnustähti Egiptuses,+ Punase mere ääres+ ja 40 aasta jooksul kõrbes.+ 37  See on Mooses, kes ütles iisraellastele: „Jumal annab teile teie vendade seast ühe minusarnase prohveti.”+ 38  Tema on see, kes oli kõrbes koguduse keskel koos ingliga,+ kes rääkis temaga+ Siinai mäel, ja koos meie esiisadega, ning ta sai vägevaid pühi sõnumeid, et need meile edasi anda.+ 39  Meie esiisad keeldusid talle kuuletumast, tõukasid ta kõrvale+ ja pöördusid oma südames tagasi Egiptusse.+ 40  Nad ütlesid Aaronile: „Tee meile jumalad, kes käiksid meie ees, sest me ei tea, mis on juhtunud selle Moosesega, kes tõi meid välja Egiptusemaalt.”+ 41  Niisiis valmistasid nad neil päevil vasika ja viisid sellele ebajumalale ohvri ning tegid oma kätetöö auks peo.+ 42  Aga Jumal pöördus neist ära ja jättis nad teenima taevakehi,+ nagu on kirjutatud prohvetiraamatus: „Kas need 40 aastat kõrbes tõid sa mulle ohvreid ja ande, oh, Iisraeli rahvas? 43  Te kandsite hoopis Mooloki+ telki ja jumal Raifa tähte, kujusid, mis te olite kummardamiseks valmistanud. Seepärast pagendan ma teid teisele poole Babüloni.”+ 44  Meie esiisadel oli kõrbes tunnistustelk, mille Jumal oli Moosesega rääkides käskinud tal valmistada selle eeskuju järgi, mida ta oli näinud.+ 45  Meie esiisad pärisid selle ja tõid selle koos Joosuaga maale, mis kuulus rahvastele,+ kelle Jumal meie esiisade eest ära ajas.+ Siia jäi see Taaveti päevini. 46  Taavet oli Jumalale meelepärane ja palus, et ta võiks ehitada elupaiga Jaakobi Jumalale.+ 47  Kuid Jumalale ehitas koja hoopis Saalomon.+ 48  Siiski ei ela Kõigekõrgem kätega tehtud hoonetes,+ nagu prohvet ütleb: 49  „„Taevas on mu troon+ ja maa mu jalajäri.+ Mis koja te mulle siis ehitate?” lausub Jehoova. „Või kus on mu puhkepaik? 50  Eks ole kõik selle teinud mu oma käsi?””+ 51  Te kangekaelsed, kes sulgete oma südame ja kõrvad*! Te panete pühale vaimule alati vastu. Nagu tegid teie esiisad, nii teete teiegi.+ 52  Keda prohvetitest pole teie esiisad taga kiusanud?+ Nad tapsid need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist,+ kelle äraandjateks ja tapjateks te olete nüüd saanud.+ 53  Te saite Moosese seaduse inglite vahendusel,+ kuid ei ole sellest kinni pidanud.” 54  Seda kuuldes said nad maruvihaseks ja kiristasid hambaid. 55  Stefanos aga, täis püha vaimu, vaatas taeva poole ning nägi Jumala auhiilgust ja Jeesust seismas Jumala paremal käel.+ 56  Ta ütles: „Ma näen, et taevas on avatud ja Inimesepoeg+ seisab Jumala paremal käel!”+ 57  Selle peale karjusid nad täiest kõrist, katsid oma kõrvad kätega kinni ja sööstsid kõik koos talle kallale. 58  Vedanud ta linnast välja, hakkasid nad teda kividega viskama.+ Tunnistajad+ panid oma kuued maha ühe noore mehe jalgade ette, kelle nimi oli Saulus.+ 59  Kui nad Stefanost kividega viskasid, palus see: „Isand Jeesus, võta mu vaim* vastu.” 60  Siis laskus ta põlvili ja hüüdis valju häälega: „Jehoova, ära pane seda pattu neile süüks!”+ Kui ta oli seda öelnud, suikus ta surmaunne.

Allmärkused

Teine võimalik tähendus: „Iisak tegi sedasama Jaakobiga”.
Võib tõlkida ka „vilja”.
Võib tõlkida ka „jumalikult ilus”.
Võib tõlkida ka „teda kasvatati”.
Võib tõlkida ka „kes olete ümberlõikamata südame ja kõrvadega”.
Võib tõlkida ka „eluvaim”.

Kommentaarid

Pildid ja videod