4. Moosese 1:1–54

1  Jehoova rääkis Moosesega Siinai+ kõrbes kogudusetelgis+ teise kuu esimesel päeval, teisel aastal pärast nende lahkumist Egiptusemaalt.+ Ta ütles:  „Lugege ükshaaval ära+ terve iisraellaste kogudus, lugege nad ära nende perekondade ja suguvõsade järgi, kõik meessoost isikud nimeliselt.  Võtke Aaroniga rühmade kaupa arvele kõik 20-aastased ja vanemad,+ kes on kõlblikud teenima Iisraeli sõjaväes.  Võtke endaga üks mees igast suguharust; kõik nad olgu oma suguvõsa peamehed.+  Need on mehed, kes teid aitavad: Ruubenist Sedeuuri poeg Elisuur,+  Siimeonist Suurisaddai poeg Selumiel,+  Juudast Amminadabi poeg Nahson,+  Issaskarist Suuari poeg Netaneel,+  Sebulonist Heeloni poeg Eliab,+ 10  Joosepi poegadest Efraimist+ Ammihudi poeg Elisama ja Manassest Pedasuuri poeg Gamliel, 11  Benjaminist Gideoni poeg Abidan,+ 12  Daanist Ammisaddai poeg Ahieser,+ 13  Aaserist Okrani poeg Pagiel,+ 14  Gaadist Deueli poeg Eljasaf,+ 15  Naftalist Eenani poeg Ahira.+ 16  Need on koguduse seast kutsutud. Nemad on oma suguharude pealikud,+ Iisraeli tuhandete peamehed.”+ 17  Mooses ja Aaron võtsidki endale appi need nimeliselt määratud mehed. 18  Teise kuu esimesel päeval kutsusid nad kokku terve koguduse, et iisraellased oma perekondade ja suguvõsade kaupa ükshaaval nimeliselt arvele võtta, 20-aastased ja vanemad,+ 19  nagu Jehoova oli Moosest käskinud. Nõnda võttis ta nad Siinai kõrbes arvele.+ 20  Ruubeni pojad, Iisraeli esmasündinu järglased,+ pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti ükshaaval kokku. 21  Ruubeni suguharust võeti arvele 46 500 meest. 22  Siimeoni+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti ükshaaval kokku. 23  Siimeoni suguharust võeti arvele 59 300 meest. 24  Gaadi+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 25  Gaadi suguharust võeti arvele 45 650 meest. 26  Juuda+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 27  Juuda suguharust võeti arvele 74 600 meest. 28  Issaskari+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 29  Issaskari suguharust võeti arvele 54 400 meest. 30  Sebuloni+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 31  Sebuloni suguharust võeti arvele 57 400 meest. 32  Joosepi järglased Efraimi+ kaudu pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 33  Efraimi suguharust võeti arvele 40 500 meest. 34  Manasse+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 35  Manasse suguharust võeti arvele 32 200 meest. 36  Benjamini+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 37  Benjamini suguharust võeti arvele 35 400 meest. 38  Daani+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 39  Daani suguharust võeti arvele 62 700 meest. 40  Aaseri+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 41  Aaseri suguharust võeti arvele 41 500 meest. 42  Naftali+ järglased pandi nimeliselt kirja oma perekondade ja suguvõsade kaupa. Kõik 20-aastased ja vanemad mehed, kes olid kõlblikud sõjaväes teenima, loeti kokku. 43  Naftali suguharust võeti arvele 53 400 meest. 44  Need võttis Mooses arvele koos Aaroni ja Iisraeli rahva 12 pealikuga, kellest igaüks esindas oma suguvõsa. 45  Kõik 20-aastased ja vanemad iisraellased, kes olid kõlblikud Iisraeli sõjaväes teenima, võeti arvele oma suguvõsade kaupa. 46  Arvelevõetuid oli kokku 603 550.+ 47  Kuid leviite+ ei võetud koos teistega oma suguharu järgi arvele.+ 48  Jehoova oli öelnud Moosesele: 49  „Ainult Leevi suguharu ei tohi sa arvele võtta ega arvestada neid teiste iisraellaste hulka.+ 50  Pane leviidid hoolitsema telkpühamu eest, kus on tunnistuslaegas,+ ja kõigi selle riistade eest ning kõige eest, mis selle juurde kuulub.+ Nemad kandku telkpühamut ja kõiki selle riistu+ ning teenigu seal.+ Nad löögu oma telgid üles telkpühamu ümber.+ 51  Alati kui telkpühamu peab teele minema, võtku leviidid see maha,+ ja kui telkpühamu tuleb uuesti üles panna, tehku seda leviidid. Iga kõrvaline isik, kes tuleb selle lähedale, surmatagu.+ 52  Iga iisraellane pangu oma telk üles talle määratud laagripaika, igaüks oma kolmest suguharust koosneva väeosa järgi*.+ 53  Leviidid jäägu laagrisse ümber telkpühamu, kus on tunnistuslaegas, et iisraellaste kogudust ei tabaks minu viha.+ Leviitide kohustus on hoolitseda telkpühamu eest*.”+ 54  Iisraeli rahvas tegi kõik nõnda, nagu Jehoova oli Moosest käskinud. Nad tegid täpselt nii.

Allmärkused

Võib tõlkida ka „igaüks oma lipkonna järgi”.
Võib tõlkida ka „valvata telkpühamut”.

Kommentaarid

Pildid ja videod