Skip to content

Al lo konteni

Liv Bann Proverb

Sapit

Konteni

 • 1

  • Rezon akoz bann proverb in ganny ekrir (1-7)

  • Danze ki move frekantasyon i anmennen (8-19)

  • Vre lasazes pe kriye dan semen (20-33)

 • 2

  • Lasazes i enportan (1-22)

   • Rod lasazes konmsi i bann trezor ki’n ganny kasyet (4)

   • Reflesir byen e sa pou protez ou (11)

   • Limoralite i anmenn problenm (16-19)

 • 3

  • Vin saz e annan konfyans dan Zeova (1-12)

   • Onor Zeova avek bann keksoz ki annan valer (9)

  • Lasazes i fer dimoun kontan (13-18)

  • Lasazes i fer dimoun viv an sekirite (19-26)

  • Ki mannyer pour tret lezot (27-35)

   • Fer sa ki byen pour lezot dimoun ler ou kapab (27)

 • 4

  • Bann lenstriksyon saz ki en papa i donnen (1-27)

   • I pli enportan pour rod lasazes (7)

   • Evite al lo bann move semen (14, 15)

   • Santye bann dimoun ki fer sa ki byen i vin pli kler (18)

   • “Protez ou leker” (23)

 • 5

  • Lavertisman konsernan bann madanm imoral (1-14)

  • Ki ou zwaye avek ou madanm (15-23)

 • 6

  • Fer atansyon si ou’n promet pour pey en det (1-5)

  • “Ou ki pares, al kot fourmi” (6-11)

  • En bon nanryen ki osi en move dimoun (12-15)

  • Set keksoz ki Zeova pa kontan (16-19)

  • Protez ou kont en move madanm (20-35)

 • 7

  • Obei bann komannman Bondye e ou pou viv (1-5)

  • En garson ki bet i ganny sedwir (6-27)

   • “Parey en toro ki pe al ganny touye” (22)

 • 8

  • Lasazes i koze konmsi i en dimoun (1-36)

   • ‘Bondye ti fer mwan premye dan tou sa ki i’n fer’ (22)

   • “Mon ti o bor li konman en travayer ki annan abilite” (30)

   • ‘Mon ti kontan bann dimoun’ (31)

 • 9

  • Vre lasazes i dir vini (1-12)

   • “Mwan ki pou fer ou viv lontan” (11)

  • En madanm ki bet i dir vini (13-18)

   • “Delo ki’n ganny vole i dou” (17)

 • BANN PROVERB SALOMON (10:1–24:34)

  • 10

   • En garson ki saz i fer son papa kontan (1)

   • En dimoun ki travay dir pou vin ris (4)

   • En dimoun ki koz bokou i fer fot (19)

   • Benediksyon Zeova i fer en dimoun ris (22)

   • En dimoun ki annan en gran respe pour Zeova i viv pli lontan (27)

  • 11

   • Bann dimoun ki annan limilite i saz (2)

   • En dimoun ki aret ador Bondye i anmenn maler lo lezot (9)

   • “Ler i annan plizyer konseye, keksoz i mars byen” (14)

   • En dimoun ki zenere pou prospere (25)

   • En dimoun ki annan konfyans dan son larises pou tonbe (28)

  • 12

   • En dimoun ki ay koreksyon napa bon zizman (1)

   • “Sa ki en dimoun i dir san ki i reflesir i parey bann kou en lepe” (18)

   • Bann dimoun ki kontan fer lape i zwaye (20)

   • Zeova i ay bann dimoun ki koz manti (22)

   • En dimoun ki son leker i enkyet i dekouraze (25)

  • 13

   • Bann dimoun ki rod konsey i saz (10)

   • Ler en dimoun i esper en keksoz ki pa ankor arive, sa i fer son leker malad (12)

   • En mesaze ki fidel i anmenn gerizon (17)

   • En dimoun ki mars avek en dimoun ki saz i vin saz (20)

   • Ler ou disiplin en dimoun ou montre ki ou kontan li (24)

  • 14

   • Zis leker ki konnen ki i sagren (10)

   • En dimoun i kapab krwar ki en semen i bon, me i pou mor (12)

   • En dimoun ki bet i krwar tou keksoz (15)

   • En dimoun ris i annan en kantite zanmi (20)

   • En leker kalm i bon pour lasante (30)

  • 15

   • En larepons ki dous i fer en dimoun aret ankoler (1)

   • Zeova pe get partou (3)

   • Bondye i kontan lapriyer ki bann dimoun ki fer sa ki drwat i fer (8)

   • Bann plan en dimoun pa marse ler i pa rod konsey (22)

   • Reflesir avan reponn (28)

  • 16

   • Zeova i egzamin motivasyon (2)

   • Depan lo Zeova dan tou sa ki ou fer (3)

   • Bann balans ki egzakt i sorti kot Zeova (11)

   • Lorgey i fer en dimoun tonbe (18)

   • Seve blan i en zoli kouronn (31)

  • 17

   • Pa bezwen rann mal pour sa ki byen (13)

   • Ale avan dispit i konmanse (14)

   • En vre zanmi i demontre lanmour toultan (17)

   • “En leker ki dan lazwa i en bon latizann” (22)

   • En dimoun ki annan disernman i vey sa ki i dir (27)

  • 18

   • En dimoun ki pa frekant personn i mazin zis son prop lekor e i pa saz (1)

   • Non Zeova i en latour for (10)

   • Dimoun i krwar ki larises i protez zot (11)

   • I saz pour ekout tou le de kote (17)

   • En zanmi i pli fidel ki en frer (24)

  • 19

   • En dimoun ki annan bon zizman pa ankoler vitman (11)

   • En madanm ki kontan fer kankan i parey twa en lakaz ki koule (13)

   • En madanm ki pridan i sorti kot Zeova (14)

   • Disiplin en zanfan ler i ankor annan lespwar (18)

   • I saz pour ekout konsey (20)

  • 20

   • En dimoun ki bwar en kantite diven i boufonn lezot (1)

   • En dimoun ki pares pa prepar later pandan sezon liver (4)

   • Bann panse en dimoun i parey delo profon (5)

   • Lavertisman konsernan fer ve san reflesir (25)

   • Lafors ki bann zenn i annan i fer zot ganny laglwar (29)

  • 21

   • Zeova i diriz leker en lerwa (1)

   • I pli bon ler en dimoun i fer sa ki zis dan plas ler i fer en sakrifis (3)

   • Bann plan ki en dimoun ki travay dir i fer i marse (5)

   • Personn pa pou ekout en dimoun ki pa ekout en dimoun pov (13)

   • Napa lasazes ki kont plan Zeova (30)

  • 22

   • I pli bon si en dimoun i annan en bon repitasyon dan plas annan en kantite larises (1)

   • Ansenny en zanfan depi ler i ankor zenn, i pou bon pour li tou son lavi (6)

   • En dimoun ki pares i per en lyon deor (13)

   • Disiplin i fer en dimoun aret fer bann keksoz ki bet (15)

   • En travayer ki fer byen son travay i servi lerwa (29)

  • 23

   • Ou devret pridan ler en dimoun i envit ou kot li (2)

   • Pa bezwen tay deryer larises (4)

   • Larises i kapab anvole e kit ou (5)

   • Pa bezwen fer parey bann dimoun ki bwar tro bokou (20)

   • Lalkol pou morde parey en serpan (32)

  • 24

   • Pa bezwen devlop sa lanvi pour vin parey bann move dimoun (1)

   • En lakaz i ganny konstrir avek lasazes (3)

   • En dimoun ki fer sa ki byen i kapab tonbe me i pou leve (16)

   • Pa bezwen rann mal pour mal (29)

   • Sonmey i fer en dimoun vin pov (33, 34)

 • BANN PROVERB SALOMON KI BANN SERVITER LERWA EZEKYA TI KOPYE (25:1–29:27)

  • 25

   • Sa ki’n ganny dir an prive (9)

   • Bann parol ki’n byen ganny swazir (11)

   • Demontre respe pour lavi prive lezot (17)

   • Kalme ou lennmi (21, 22)

   • En bon nouvel i parey delo fre (25)

  • 26

   • En dimoun ki pares (13-16)

   • Pa bezwen enterfer dan en kankan ki pa konsern ou (17)

   • Pa bezwen trik lezot (18, 19)

   • Si napa dibwa, napa dife (20, 21)

   • Sa ki en dimoun ki fann rimer i dir i parey bann pti bout manze ki bon (22)

  • 27

   • I bon ler ou zanmi i koriz ou (5, 6)

   • Mon garson, fer mwan kontan (11)

   • Feray i fit feray (17)

   • Konn ou troupo (23)

   • Larises pa reste pour touzour (24)

  • 28

   • Lapriyer en dimoun ki pa oule obei i degoutan (9)

   • En dimoun ki konfese pou ganny demontre konpasyon (13)

   • En dimoun ki oule vin ris vitman pa pou reste inosan (20)

   • I pli bon pour koriz en dimoun dan plas flat li (23)

   • En dimoun ki zenere pa mank nanryen (27)

  • 29

   • En zanfan ki fer sa ki i oule i fer son manman onte (15)

   • Ler napa vizyon, bann dimoun i fer sa ki zot oule (18)

   • En dimoun ki ankoler i fer bann dimoun dispit (22)

   • En dimoun ki annan limilite i ganny laglwar (23)

   • I en latrap si ou per dimoun (25)

 • 30

  • MESAZ AGOUR (1-33)

   • Pa bezwen fer mwan vin pov oubyen vin ris (8)

   • Bann keksoz ki zot vant pa zanmen plen (15, 16)

   • Bann keksoz ki en dimoun pa arive konpran (18, 19)

   • En madanm adilter (20)

   • Bann zannimo i saz akoz zot lensten (24)

 • 31

  • MESAZ LERWA LEMOUEL (1-31)

   • Lekel ki kapab trouv en madanm konpetan? (10)

   • I travay dir (17)

   • Labonte i lo son lalang (26)

   • Son bann zanfan ek son msye i felisit li (28)

   • Laparans ek labote i la pour en ptigin letan (30)