Bann Proverb 1:1-33

  • Rezon akoz bann proverb in ganny ekrir (1-7)

  • Danze ki move frekantasyon i anmennen (8-19)

  • Vre lasazes pe kriye dan semen (20-33)

1  Bann proverb Salomon, garson David, lerwa Izrael:   Sa bann proverb in ganny ekrir pour ki dimoun i ganny* lasazes ek disiplin,Pour ki dimoun i konpran bann parol saz,   Pour ki dimoun i aksepte disiplin e sa pou fer zot annan bon zizman,I pou fer zot fer sa ki byen,* ziz dan en bon fason* e vin onnet,*   Pour ki dimoun ki napa leksperyans i vin pridan,Pour fer en garson ganny konnesans e pour fer li aprann reflesir byen.   En dimoun ki saz i ekoute e i aprann plis keksoz. En dimoun ki entelizan i ganny bann bon gidans*   Pour li kapab konpran en proverb ek en keksoz ki’n ganny dir ki difisil pour konpran,*Bann keksoz ki bann dimoun ki saz i dir ek zot bann zedmo.   En dimoun i konmans ganny konnesans ler i annan en gran respe* pour Zeova. Zis bann dimoun ki bet ki rezet lasazes ek disiplin.   Mon garson, ekout disiplin ki ou papa i donn ouE pa bezwen rezet bann lenstriksyon* ki ou manman i donn ou.   Zot en zoli kouronn fler pour ou latetE en zoli kolye dan ou likou. 10  Mon garson, si bann dimoun ki fer pese i esey anbet ou, pa bezwen swiv zot. 11  Si zot dir: “Vin avek nou. Annou kasyet e atak bann dimoun pour touy zot. Nou pou kasyet e nou pou esper bann dimoun inosan san okenn rezon. 12  Nou pou anval zot vivan parey Latonm* i fer,Antye, parey bann ki desann dan trou. 13  Annou pran tou zot bann trezor ki presye. Nou pou ranpli nou lakaz avek zot bann keksoz. 14  Ou devret vin avek nou*E nou pou partaz sa ki nou’n vole e nou pou ganny menm kantite.”* 15  Mon garson, pa bezwen swiv zot. Pa bezwen mars lo sa menm semen ki zot pe mars lo la, 16  Parski zot taye pour zot al fer sa ki mal. Zot depese pour zot al touy bann dimoun. 17  I pa fer sans pour met en latrap si en zwazo pe get zot. 18  Sanmenm sa zot pe kasyet pour atak bann dimoun e touy zot. Zot pe kasyet pour touy lezot dimoun. 19  Sanmenm sa ki bann dimoun ki pe rod profi malonnet i ferE sa pou touy sa bann dimoun ki ganny sa bann profi. 20  Vre lasazes pe kriye dan semen. I pe kontinyen kriye dan bann landrwa piblik. 21  I pe kriye dan bann kwen* semen kot i annan en kantite dimoun. I dir sa kot bann larantre baro lavil: 22  “Zot bann dimoun ki napa leksperyans, ziska kan zot pou kontinyen kontan ki zot napa leksperyans? Zot bann moker, ziska kan zot pou kontinyen kontan monk lezot? Zot bann dimoun ki bet, ziska kan zot pou kontinyen ay konnesans? 23  Aksepte mon koreksyon.* Si zot fer sa, mon pou vid mon lespri sen lo zot. Mon pou fer zot konn mon bann parol. 24  Mon ti kriy zot, me zot pa ti ekoute,Alor mon ti lev mon lanmen, me personn pa ti ekoute. 25  Zot ti kontinyen pa aksepte tou mon bann konseyE zot pa ti aksepte mon koreksyon. 26  Alor mon pou riye ler maler i ariv avek zot. Mon pou monk zot ler sa ki zot per i arive, 27  Ler sa ki zot per i arive parey en tanpet,Ler zot maler i arive parey en tanpet divan,Ler zot soufer e ler zot pas dan problenm. 28  Sa letan, zot pou kontinyen kriy mwan, me mon pa pou reponn zot. Zot pou rod mwan partou, me zot pa pou trouv mwan, 29  Parski zot ti ay konnesansE zot pa ti swazir pour annan en gran respe pour Zeova. 30  Zot pa ti aksepte mon konsey. Zot pa ti respekte tou mon bann koreksyon. 31  Alor zot pou pey konsekans* pour sa ki zot in ferE zot pou soufer en kantite akoz zot prop konsey.* 32  Parski bann dimoun ki napa leksperyans pou mor akoz zot in rebeleE bann dimoun ki bet pou mor akoz zot annan konfyans dan zot lekor. 33  Me sa enn ki ekout mwan pou viv an sekiriteE i pa pou per maler.”

Bann not

Literalman, “konn.”
Oubyen “drwat.”
Oubyen “pour fer sa ki byen.”
Oubyen “vin zis.”
Oubyen “konsey saz.”
Oubyen “en parabol.”
Oubyen “lafreyer.”
Oubyen “lalwa.”
Ebre, Sheʹol, setadir, latonm tou bann dimoun ki’n mor an zeneral. Vwar Leksplikasyon bann mo.
Oubyen “Tir osor ansanm avek nou.”
Oubyen “partaz sa ki nou annan dan en sak (pers).”
Literalman, “latet.”
Oubyen “Sanz ou fason viv ler mon koriz ou.”
Literalman, “manz fri.”
Oubyen “bann konplo, bann plan.”