Mareko 8:1-38

8  Mo malatsing ao, fa go ne go na le boidiidi jo bogolo gape mme ba se na se ba se jang, a bitsa barutwa mme a ba raya a re:+  “Ke tlhomogela boidiidi jono pelo,+ ka gonne e setse e le malatsi a mararo ba ntse gaufi le nna mme ga ba na se ba ka se jang;  mme fa ke ka ba naya tsela go ya kwa magaeng a bone ba sa ja sepe, ba tla felelwa ke thata mo tseleng. Eleruri, bangwe ba bone ba tswa kgakala thata.”  Mme barutwa ba gagwe ba mo araba ba re: “Fano mo lefelong le le kwa thoko motho o ka kgona go kgorisa batho bano ka dinkgwe di tswa kae?”+  Le fa go ntse jalo a tswelela a ba botsa a re: “Lo na le dinkgwe di le kae?” Ba re: “Di supa.”+  Mme a laya boidiidi jono gore bo nne ka go sekama fa fatshe, mme a tsaya dinkgwe tse supa tseno, a leboga,+ a di ngathoganya, mme a di naya barutwa ba gagwe gore ba di abe, mme ba di abela boidiidi.+  Gape ba ne ba na le ditlhatswana di le mmalwa; mme, fa a sena go di segofatsa, a ba bolelela gore le tsone ba di abe.+  Jalo ba ja ba bo ba kgora, mme ba sela manathwana a mo go setseng, a tlala diroto di supa tsa mofago.+  Le fa go ntse jalo go ne go na le banna ba ka nna dikete di le nnè. La bofelo a ba naya tsela.+ 10  Me ka yone nako eo a palama mokoro le barutwa ba gagwe mme a tla mo dikarolong tsa Dalemanutha.+ 11  Fano Bafarasai ba tswa mme ba simolola go ganetsana le ene, ba batla sesupo se se tswang kwa legodimong mo go ene, gore ba mo leke.+ 12  Jalo a fegelwa thata+ mo moyeng, mme a re: “Ke ka ntlha yang fa kokomana eno e batla sesupo? Ammaaruri ka re, Ga go na sesupo se se tla newang kokomana eno.”+ 13  Foo a ba tlogela, a palama gape, mme a tswa a ya kwa losing lo lo bolebana. 14  Kafa go neng go ntse ka gone, ba lebala go tsamaya ba tshotse dinkgwe, mme ba ne ba sa tshola sepe mo mokorong+ fa e se senkgwe se le sengwe. 15  Mme a simolola go ba laela ka tsela e e utlwalang sentle a re: “Nnang lo butse matlho, itiseng mo sebedisong sa Bafarasai le mo sebedisong sa ga Herode.”+ 16  Jalo ba ngangisana ka kgang ya gore ba ne ba se na dinkgwe.+ 17  Ya re a lemoga seno, a ba raya a re: “Ke ka ntlha yang fa lo ngangisana ka kgang ya gore ga lo na dinkgwe?+ A ga lo ise lo lemoge mme lwa bona bokao? A dipelo tsa lona di kgwaraletse go ka tlhaloganya?+ 18  ‘Le fa lo na le matlho, a ga lo bone; gape, le fa lo na le ditsebe, a ga lo utlwe?’+ Mme a ga lo gakologelwe gore, 19  fa ke ne ke ngathoganyetsa banna ba le dikete di le tlhano dinkgwe tse tlhano,+ lo ne lwa tsaya diroto tse di tletseng manathwana di le kae?” Ba mo raya ba re: “Di le lesome le bobedi.”+ 20  “Fa ke ne ke ngathoganya di le supa ke di ngathoganyetsa banna ba le dikete di le nnè, lo ne lwa tsaya diroto tsa mofago di tletse manathwana di le kae?” Mme ba mo raya ba re: “Di le supa.”+ 21  Foo a ba raya a re: “A ga lo ise lo bone bokao?”+ 22  Jaanong ba ema kwa Bethesaida. Fano batho ba mo tlisetsa monna yo o foufetseng, mme ba mo rapela gore a mo ame.+ 23  Mme a tshwara monna yo o foufetseng yono ka seatla, a mo ntshetsa ka kwa ntle ga motsana, mme, fa a sena go kgwela mathe+ mo matlhong a gagwe, a mmaya diatla mme a mmotsa a re: “A o bona sengwe?” 24  Mme monna yono a lelala mme a re: “Ke bona batho, ka gonne ke lemoga mo go bonalang e kete ditlhare, mme di a tsamayatsamaya.” 25  Go tswa foo a baya monna yono diatla gape mo matlhong, mme monna yono a bona sentle, mme a fola, mme o ne a bona sengwe le sengwe sentle. 26  Jalo a mo romela kwa gae, a re: “Mme o se ka wa tsena mo motsaneng.”+ 27  Jesu le barutwa ba gagwe jaanong ba ya kwa metsaneng ya Kaesarea Filipi, mme mo tseleng a simolola go botsa barutwa ba gagwe, a ba raya a re: “Batho ba re ke mang?”+ 28  Ba mo raya ba re: “Johane Mokolobetsi,+ mme ba bangwe bone ba re, Elija,+ gape ba bangwe ba re, Mongwe wa baporofeti.”+ 29  Mme a ba tlhoma potso a re: “Mme, lona lwa re ke mang?” Fa Petere a araba a mo raya a re: “O Keresete.”+ 30  Foo a ba laela ka tsela e e gagametseng gore ba se ka ba bolelela ope ka ga gagwe.+ 31  Gape, a simolola go ba ruta gore Morwa motho o tshwanetse go tlelwa ke dipogo di le dintsi a ba a ganwe ke banna ba bagolwane le ke baperesiti ba bagolo le ke bakwadi a ba a bolawe,+ mme a tsoge malatsi a le mararo moragonyana.+ 32  Eleruri, o ne a bua polelo eo ka tlhamalalo. Petere a mo tseela kwa thoko mme a simolola go mo kgalema.+ 33  A retologa, a leba barutwa ba gagwe mme a kgalema Petere, a re: “Mpota kafa morago, Satane, ka gonne o akanya, e seng dikakanyo tsa Modimo, mme tsa batho.”+ 34  Jaanong a biletsa boidiidi kwa go ene le barutwa ba gagwe a ba raya a re: “Fa mongwe a batla go ntshala morago, a a iitatole mme a tseye kota ya gagwe ya tlhokofatso mme a ntshale morago a sa kgaotse.+ 35  Gonne le fa e le mang yo o batlang go boloka moya wa gagwe o tla mo latlhegela; mme le fa e le mang yo o latlhegelwang ke moya wa gagwe ka ntlha ya me le dikgang tse di molemo o tla o boloka.+ 36  Tota, motho o solegelwa molemo ke eng gore a gape lefatshe lotlhe mme a latlhe moya wa gagwe?+ 37  Ke eng tota, se motho a ka se ntshang a se ananya ka moya wa gagwe?+ 38  Gonne le fa e le mang yo o ntlhabelwang ke ditlhong e bile a tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya mafoko a me mo kokomaneng e e akafalang eno le e e nang le boleo, Morwa motho le ene o tla mo tlhabelwa ke ditlhong+ fa a goroga ka kgalalelo ya ga Rraagwe a na le baengele ba ba boitshepo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase