Mareko 16:1-20

16  Jalo e rile sabata+ e sena go feta, Marea Magadalena,+ le Marea mmaagwe Jakobe, le Salome ba reka ditswaiso gore ba tle go mo tlotsa.+  Mme phakela thata mo letsatsing la ntlha+ la beke ba tla kwa lebitleng la kgakologelo, fa letsatsi le sena go tlhaba.+  Mme ba ne ba raana ba re: “Ke mang yo o tla re pitikololelang leje leno a le ntsha fa kgorong ya lebitla la kgakologelo?”  Mme e rile ba leba, ba bona gore leje le ne le pitikolotswe, le mororo le ne le le legolo thata.+  E rile ba tsena mo lebitleng la kgakologelo, ba bona lekau lengwe le ntse kafa letlhakoreng la moja le apere seaparo se se telele se sesweu, mme ba gamarega.+  A ba raya a re: “Tlogelang go gamarega. Lo batla Jesu Monasaretha, yo o neng a bapotswe.+ O tsositswe,+ ga a yo fano. Bonang! Lefelo le ba neng ba mo laditse mo go lone.+  Mme tsamayang, bolelelang barutwa ba gagwe le Petere lo re, ‘O lo etile pele go ya kwa Galalea;+ lo tla mmona gone, fela jaaka a ne a lo bolelela.’”+  Jalo e rile ba tswa, ba tshaba fa lebitleng la kgakologelo, gonne go roroma le letshogo di ne di ba tshwere tota. Mme ba ne ba se ka ba bolelela ope sepe, gonne ba ne ba boifa.+ KONELO E KHUTSHWANE Mekwalo mengwe ya morago le diphetolelo di na le konelo e khutshwane morago ga Mareko 16 :8 , e e ntseng jaana: Mme ka bokhutshwane ba bolelela ba ba dikologileng Petere dilo tsotlhe tse di neng di laoletswe. Mo godimo ga moo, morago ga dilo tseno, Jesu ka boene a romela ka bone go tswa botlhaba go ya bophirima polelo e e boitshepo le e e sa senyegeng ya poloko ya bosakhutleng. KONELO E TELELE Mekwalo mengwe ya bogologolo (Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi, Codex Bezae) le diphetolelo (Latin Vulgate, Curetonian Syriac, Syriac Peshitta) di oketsa ka konelo eno e e latelang e telele, mme e le e Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Sinaitic Syriac codex, le Armenian Version e e tlogetseng:  Fa a sena go tsoga go le phakela mo letsatsing la ntlha la beke a bonala pele kwa go Marea Magadalena, yo a neng a lelekile madimona a le supa mo go ene. 10  A ya a begela ba ba neng ba ntse ba na le Jesu, e re ka ba ne ba hutsafetse e bile ba lela. 11  Mme bone, e rile ba utlwa gore o ne a tshela le gore o ne a bonwe ke ene, ba se ka ba dumela. 12  Mo godimo ga moo, morago ga dilo tseno a bonala ka sebopego se sengwe kwa go ba le babedi ba bone ba ba neng ba tsamaya mmogo, jaaka ba ne ba ya kwa lefelong la selegae; 13  mme ba boa ba begela ba bangwe botlhe. Le bone ba se ka ba dumela bano. 14  Moragonyana a bonala kwa go ba ba lesome le bongwe ka bobone fa ba ne ba ntse ka go sekama fa tafoleng, mme a kgoba go tlhoka tumelo ga bone le go nna dipelo di logwadi, ka gonne ba ne ba se ka ba dumela ba ba neng ba mmone jaanong a tsositswe mo baswing. 15  Mme a ba raya a re: “Yang mo lefatsheng lotlhe lo rerele popo yotlhe dikgang tse di molemo. 16  Yo o dumelang a ba a kolobediwa o tla bolokwa, mme yo o sa dumeleng o tla bonwa molato. 17  Mo godimo ga moo, ditshupo tseno di tla pata ba ba dumelang: Ba tla leleka madimona, ba tla bua ka diteme ba dirisa leina la me, 18  mme ba tla tshwara dinoga ka diatla tsa bone, mme fa ba ka nwa sepe se se bolayang ga se na go ba utlwisa botlhoko ka gope. Ba tla baya batho ba ba bobolang diatla, mme bano ba tla fola.” 19  Jalo, he, Morena Jesu, ya re a sena go bua le bone, a tseelwa kwa godimo kwa legodimong mme a nna kafa seatleng sa moja sa Modimo. 20  Jalo bone, ba tswa ba ya go rera gongwe le gongwe, fa Morena ene a ne a ntse a dira le bone e bile a tshegetsa molaetsa ka ditshupo tse di o patang.

Dintlha Tse di Kwa Tlase