Mareko 7:1-37

7  Jaanong Bafarasai le bangwe ba bakwadi ba ba neng ba tlile ba tswa kwa Jerusalema ba phuthegela gaufi le ene.+  E rile ba bona bangwe ba barutwa ba gagwe baa ja dijo ka diatla tse di leswe, ke gore, tse di sa tlhapiwang+  gonne Bafarasai le Bajuda botlhe ga ba je ba sa tlhapa diatla go fitlha fa sekgonong, ka ba ngangatletse ngwao ya batho ba dinako tsa pele,  mme, fa ba boa kwa marekisetsong, ga ba je fa ba sa intlafatsa ka go ikgatšha; gape go na le dingwao+ tse dingwe tse dintsi tse ba di amogetseng gore ba di ngangatlele, dikolobetso tsa dinwelo le dinkgo le dijana tsa kopore;+  jalo Bafarasai bano le bakwadi ba mmotsa ba re: “Ke ka ntlha yang fa barutwa ba gago ba sa itshware go ya ka ngwao ya batho ba dinako tsa pele, mme baa ja dijo ka diatla tse di leswe?”+  A ba raya a re: “Isaia o ne a porofeta sentle ka ga lona baitimokanyi ke lona, jaaka go kwadilwe go twe,+ ‘Batho bano ba ntlotla ka dipounama tsa bone, mme dipelo tsa bone di katogetse kgakala le nna.+  Ba nna ba nkobamelela lefela, ka gonne ba ruta ditaelo tsa batho+ ba re ke dithuto tsa motheo.’  Ka go tlogela taelo ya Modimo, lo ngangatlela ngwao ya batho.”+  Gape, a tswelela a ba raya a re: “Ka botlhajana lo beela kwa thoko taelo+ ya Modimo gore lo tshegetse ngwao ya lona. 10  Ka sekai, Moshe o ne a re, ‘Tlotla rrago le mmago,’+ a ba a re, ‘A yo o gobololang rraagwe kgotsa mmaagwe a swe.’+ 11  Mme lona lwa re, ‘Fa motho a raya rraagwe kgotsa mmaagwe a re: “Le fa e le eng se ke nang le sone se o ka bonang molemo mo go nna ka sone ke korobane,+ (ke gore, mpho e e tshwaetsweng+ Modimo,)”’— 12  lona ga lo tlhole lo mo letla gore a direle rraagwe kgotsa mmaagwe le fa e le selo se le sengwe,+ 13  mme ka gone lo dira lefoko la Modimo+ lefela ka ngwao ya lona e lo neng lwa e fetisa. Le dilo tse dintsi+ tse di tshwanang le seno lo a di dira.” 14  Jalo, ya re a biletsa boidiidi kwa go ene gape, a tswelela a ba raya a re: “Ntheetsang, lona lotlhe, lo bo lo bone bokao.+ 15  Ga go na sepe se se tswang ka kwa ntle ga motho se se fetelang mo teng ga gagwe se se ka mo leswafatsang; mme dilo tse di tswang mo mothong ke tsone dilo tse di leswafatsang motho.”+ 16  —— 17  Jaanong e rile a sena go tsena mo ntlong nngwe a le kgakala le boidiidi, barutwa ba gagwe ba simolola go mmotsa ka ga setshwantsho+ seno. 18  Jalo a ba raya a re: “A le lona ga lo na temogo jaaka bone?+ A ga lo lemoge gore ga go na sepe se se tswang ka kwa ntle se se fetelang mo teng ga motho se se ka mo leswafatsang, 19  e re ka se fetela, e seng mo teng ga pelo ya gagwe, mme mo teng ga mala a gagwe, se bo se fetela ka kwa ntle mo teng ga mosele wa maswe?”+ Ka gone a bolela fa dijo tsotlhe di le phepa.+ 20  Mo godimo ga moo, o ne a re: “Se se tswang mo mothong ke sone se se leswafatsang motho;+ 21  gonne mo teng, mo pelong ya batho,+ go tswa dikakanyo tse di utlwisang botlhoko: dikgokafalo,+ bogodu, dipolao,+ 22  maakafalo, dikeletso tsa bopelotshetlha,+ ditiro tse di boikepo, tsietso, boitshwaro jo bo repileng,+ leitlho le le lefufa, tlhapatso, mabela, go tlhoka tekatekano. 23  Dilo tseno tsotlhe tse di boikepo di tswa mo teng mme di leswafatsa motho.”+ 24  Ya re a tswa koo a nanoga a ya kwa dikgaolong tsa Ture le Sidona.+ Mme a tsena mo ntlong nngwe a sa batle gore ope a itse ka gone. Le fa go ntse jalo o ne a se ka a tlhoka go lemogiwa;+ 25  mme ka yone nako eo mosadi yo morwadinyana wa gagwe a neng a na le moya o o seng phepa a utlwalela kaga gagwe mme a tla a itigela fa dinaong tsa gagwe.+ 26  Mosadi yono e ne e le Mogerika, Mosirofonikia ka setšhaba; mme a nna a mo kopa gore a leleke ledimona mo go morwadie.+ 27  Mme a mo raya a re: “Mma bana ba kgore pele, gonne ga go a siama go tsaya senkgwe sa bana+ se bo se latlhelelwa dintšanyana.”+ 28  Le fa go ntse jalo, fa a fetola, a mo raya a re: “Ee, rra, mme le fa go ntse jalo dintšanyana tse di kafa tlase ga tafole di ja matlhotlhora+ a bana ba bannye.”+ 29  Foo a mo raya a re: “Ka gonne o rialo, tsamaya; ledimona le dule mo go morwadio.”+ 30  Jalo a tsamaya a ya kwa legaeng la gagwe mme a fitlhela+ ngwana yo mmotlana a laditswe mo bolaong mme ledimona le dule. 31  Jaanong fa a boa a tswa mo dikgaolong tsa Ture a ralala Sidona a ya kwa lewatleng la Galalea a tlhatloga a raletse bogare jwa dikgaolo tsa Dekapolise.+ 32  Fano ba mo tlisetsa monna yo o neng a le susu e bile a na le bothata jwa go bua, mme ba mo rapela gore a mmeye seatla.+ 33  Mme a mo tlosa mo boidiiding a mo isa kwa thoko mme a tsenya menwana ya gagwe mo ditsebeng tsa monna yono mme, fa a sena go kgwa mathe, a ama loleme lwa gagwe.+ 34  Ya re a lelaletse kwa legodimong+ a fegelwa+ thata mme a mo raya a re: “Efefatha,” ke gore, “Bulega.” 35  Ebu, maatla a gagwe a go utlwa a bulega,+ le go kgweleana ga loleme lwa gagwe ga bofologa, mme a simolola go bua ka tsela e e tlwaelegileng. 36  Foo a ba laya gore ba se ka ba bolelela ope;+ mme e ne e re a ba laya thata, ba bolele thata fela jalo.+ 37  Eleruri, ba ne ba tshwarwa ke kgakge+ ka tsela e e sa tlwaelegang tota mme ba re: “O dirile dilo tsotlhe sentle. E bile o dira gore bosusu ba utlwe le ba ba sa kgoneng go bua ba bue.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase