Mareko 3:1-35

3  A tsena mo sinagogeng gapegape, mme monna mongwe yo o omeletseng seatla o ne a le koo.+  Jalo ba ne ba mo lebeletse ka kelotlhoko go bona gore a o ne a tla alafa monna yono ka sabata, gore ba tle ba mo latofatse.+  Mme a raya monna yo o omeletseng seatla yono a re: “Nanoga o tle fa gare.”  Morago ga moo a ba raya a re: “A go kafa molaong go dira tiro e e molemo kgotsa go dira tiro e e bosula ka sabata, go boloka moya kgotsa go o bolaya?”+ Mme ba didimala fela.  Fa a sena go lebaleba mo tikologong kwa go bone ka kgakalo, a hutsafaditswe thatathata ke go kgwaralala ga dipelo tsa bone,+ a raya monna yono a re: “Otlolola seatla sa gago.” Mme a se otlolola, mme seatla sa gagwe sa fola.+  Foo Bafarasai ba tswa mme ka yone nako eo ba simolola go tshwara khuduthamaga le lekoko la balatedi ba ga Herode+ ka ene, gore ba mo mmolaye.+  Mme Jesu le barutwa ba gagwe ba tswa ba ya kwa lewatleng; mme bontsintsi jo bogolo jwa batho ba ba tswang kwa Galalea le kwa Judea ba mo sala morago.+  Le ba ba tswang kwa Jerusalema le kwa Idumea le ka kwa ga Joredane le go dikologa Ture+ le Sidona, bontsintsi jo bogolo, ya re ba utlwalela ka dilo di le dintsi tse a neng a di dira, ba tla kwa go ene.  Mme a raya barutwa ba gagwe a re ba beye mokorwana o a tla nnang a o dirisa gore boidiidi bo se ka jwa mo pitlaganyetsa. 10  Gonne o ne a alafa ba le bantsi, mo go neng ga felela ka gore botlhe ba ba neng ba na le malwetse a a hutsafatsang ba wele mo go ene gore ba mo ame.+ 11  Le e leng meya e e seng phepa,+ le fa e le leng fela fa e mmona, e ne e itigela fa pele ga gagwe e bo e goa, e re: “O Morwa Modimo.”+ 12  Mme o ne a e laela gantsi ka bogale gore e se ka ya dira gore a itsiwe.+ 13  Mme a tlhatloga thaba a bo a bitsa ba a neng a ba batla,+ mme ba tswa ba ya kwa go ene.+ 14  Mme a bopa setlhopha sa ba le lesome le bobedi, ba gape a neng a ba bitsa “baaposetoloi,” gore ba tswelele le ene le gore a ba rome ba ye go rera+ 15  le gore ba nne le taolo ya go leleka madimona.+ 16  Mme setlhopha sa ba le lesome le bobedi se a neng a se bopa e ne e le Simone, yo gape a neng a mo naya sefane sa Petere,+ 17  le Jakobe morwa Sebede le Johane morwarraagwe Jakobe+ (gape o ne a naya bano sefane sa Boaneregese, mo go rayang Bomorwa Tumo ya Maru), 18  le Anderea le Filipo le Barotholomeo le Mathaio le Thomase le Jakobe morwa Alefaeo le Thadaeo le Simone wa Mokanana 19  le Judase Isekariota, yo moragonyana a neng a mo oka.+ Mme a tsena mo ntlong nngwe. 20  Boidiidi jwa boa gape jwa phuthega, mo ba neng ba sa kgone le fa e le go ja dijo.+ 21  E rile ba losika+ lwa gagwe ba utlwalela ka gone, ba tswa ba ya go mo tshwara, gonne ba ne ba re: “O latlhegetswe ke tlhaloganyo.”+ 22  Gape, bakwadi ba ba neng ba fologa ba tswa kwa Jerusalema ba ne ba re: “O na le Belesebube, e bile o leleka madimona ka mmusi wa madimona.”+ 23  Jalo, fa a sena go ba biletsa kwa go ene, a simolola go ba raya ka ditshwantsho a re: “Satane o ka leleka Satane jang? 24  Ee, fa bogosi bo kgaogana ka bojone, bogosi joo ga bo ka ke jwa ema;+ 25  mme fa ntlo e kgaogana ka boyone, ntlo eo e ka se ka ya kgona go ema.+ 26  Gape, fa Satane a itsogologetse ka boene e bile a kgaogane, ga a ka ke a ema, mme o tla mo bokhutlong.+ 27  Tota e bile, ga go na ope yo o tseneng mo ntlong ya monna yo o nonofileng yo o kgonang go gapa+ dithoto tsa gagwe tse di ka sutisiwang, fa a sa bofe monna yo o nonofileng pele, mme go tswa foo o tla gapa ntlo ya gagwe.+ 28  Ammaaruri ke lo raya ke re dilo tsotlhe di tla itshwarelwa bomorwa batho, go sa kgathalesege gore ke maleo afe le ditlhapatso tse ba di dirang ka go tlhapatsa.+ 29  Le fa go ntse jalo, le fa e le mang yo o tlhapatsang moya o o boitshepo ga a na boitshwarelo ka bosaengkae, mme o na le molato wa boleo jwa bosakhutleng.”+ 30  A bua seno, ka gonne ba ne ba re: “O na le moya o o seng phepa.”+ 31  Jaanong mmaagwe le bomorwarraagwe+ ba tla, mme, ya re ba eme ka kwa ntle, ba roma gore a bidiwe.+ 32  Kafa go neng go ntse ka gone, boidiidi bo ne bo ntse go mo dikologa, jalo ba mo raya ba re: “Bona! Mmago le bomorwarrago ka kwa ntle ba a go batla.”+ 33  Fa a fetola a ba raya a re: “Mmè le bomorwarre ke bomang?”+ 34  Mme ya re a sena go lebaleba mo tikologong ba ba ntseng go mo dikologa ba mo dikanyeditse, a re: “Bonang, mmè le bomorwarre!+ 35  Le fa e le mang yo o dirang thato ya Modimo, yono ke morwarre le kgaitsadiake le mmè.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase