Tingnan ang lugar sa hilagang bahagi ng New York kung saan plano naming ilipat ang aming pandaigdig na punong-tanggapan.