Tularan ang Kanilang Pananampalataya

Sa video series na ito, tingnan ang magagandang halimbawa ng tapat na mga lalaki at babae sa Bibliya.

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Abraham, Bahagi 1

Sa video na ito, tingnan kung paano naging kumbinsido si Abraham na laging tinutupad ni Jehova ang lahat ng pangako Niya.

Tularan ang Kanilang Pananampalataya—Abraham, Bahagi 2

Sa video na ito, tingnan kung paano pinagpala si Abraham at ang lahat ng bansa.

Magugustuhan Mo Rin

PANANAMPALATAYA SA DIYOS

Tularan ang Kanilang Pananampalataya

Tularan ang halimbawa ng tapat na mga lalaki at babae sa Bibliya, at maging malapít sa Diyos.