Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mas Mabilis na Access sa Aming Artikulo Online!

Mas Mabilis na Access sa Aming Artikulo Online!

Simula sa isyung ito, ang Gumising! ay mayroon nang QR (quick response) code. Ano ito? Ito ay matrix code na magagamit para mabilis mong ma-access ang aming Web site. Ang kailangan mo lang ay isang tablet na may camera at access sa Internet o kaya ay isang smartphone.

  1.   Mag-download ng isang app (software application) na nakakabasa ng QR code.
  2.   Buksan ang app.
  3.   I-scan ang QR code.

Mapupunta ka na sa aming Web site!