GUMISING! Abril 2013 | Wakas ng Karahasan sa Tahanan

Sa tulong ng Bibliya, maraming mararahas na tao ang naging mabait at magalang.

Pagmamasid sa Daigdig

Mga paksa: Ang kauna-unahang artipisyal na panga na binuo gamit ang isang 3-D laser printer at ang nakababahalang pagbabago ng kapaligiran ng Antartiko.

TULONG PARA SA PAMILYA

Kung Paano Iiwasang Magsalita Nang Nakasasakit

Ano ang puwede ninyong gawin kung nagiging karaniwan na lang sa inyong mag-asawa ang magsalita nang nakasasakit sa isa’t isa at naapektuhan na nito ang inyong pagsasama?

INTERBYU

“Kumbinsido Akong ang Buhay ay Dinisenyo ng Diyos”

Basahin kung bakit binago ng isang siyentipiko ang pananaw niya sa Bibliya, ebolusyon, at pinagmulan ng buhay.

TAMPOK NA PAKSA

Wakas ng Karahasan sa Tahanan

Paano makatutulong ang mga simulain ng Bibliya para magbago kahit ang pinakamararahas na tao?

MGA BANSA AT MGA TAO

Pagbisita sa Indonesia

Alamin ang kultura at kostumbre ng palakaibigan, matiisin, magalang, at mapagpatuloy na mga taga-Indonesia.

ANG PANGMALAS NG BIBLIYA

Kalusugan

Alamin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa pagkakasakit at pagpapagamot.

Mas Mabilis na Access sa Aming Artikulo Online!

May QR code na ang magasing Gumising! para sa mabilis na access sa aming website.

Iba Pang Mababasa Online

Ano ang Gagawin Mo Kapag Binu-bully Ka?

Maraming biktima ng pambu-bully ang nag-aakalang wala nang solusyon ang kanilang sitwasyon. Ipinaliliwanag ng artikulong ito kung ano ang puwede nilang gawin.

Si Jacob, si Esau, at ang Nilaga

Alamin ang tungkol kina Jacob at Esau. I-download ang laro at larawang ito, i-print, at kulayan.