Danieli 1:1-21

1  Katika mwaka wa tatu wa ufalme wa Yehoyakimu+ mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babiloni alikuja Yerusalemu na kulizingira.+  Baada ya muda Yehova akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda+ mkononi mwake, pamoja na sehemu ya vyombo+ vya nyumba ya Mungu wa kweli, naye akavileta katika nchi ya Shinari+ nyumbani kwa mungu wake; akaleta vyombo hivyo kwenye nyumba ya hazina ya mungu wake.+  Ndipo mfalme akamwambia Ashpenazi ofisa mkuu wa makao yake ya kifalme+ awalete baadhi ya wana wa Israeli na wa uzao wa kifalme na wa watu wenye vyeo,+  watoto ambao hawakuwa na kasoro yoyote,+ bali wenye sura nzuri, wenye ufahamu katika hekima yote, wenye ujuzi,+ wenye utambuzi kuhusu mambo yanayojulikana,+ ambao pia walikuwa na uwezo wa kusimama katika jumba la mfalme;+ na kuwafundisha maandishi na lugha ya Wakaldayo.  Tena mfalme akawawekea posho ya kila siku katika vyakula vitamu+ vya mfalme na katika divai yake ya kunywa, ili kuwalisha miaka mitatu, ndipo mwishowe wasimame mbele ya mfalme.  Basi kati yao walikuwa baadhi ya wana wa Yuda, Danieli,+ Hanania, Mishaeli na Azaria.+  Naye ofisa mkuu wa makao ya mfalme akawapa majina.+ Basi akamwita Danieli jina Belteshaza;+ Hanania akamwita Shadraki; Mishaeli akamwita Meshaki; naye Azaria akamwita Abednego.+  Lakini Danieli aliazimia moyoni mwake kwamba hatajitia unajisi+ kwa vyakula vitamu vya mfalme wala kwa divai yake ya kunywa. Naye akazidi kumwomba ofisa mkuu wa makao ya mfalme ili asijitie unajisi.+  Basi Mungu wa kweli akampa Danieli fadhili zenye upendo na rehema mbele ya yule ofisa mkuu wa makao ya mfalme.+ 10  Ndipo huyo ofisa mkuu wa makao ya mfalme akamwambia Danieli: “Mimi namwogopa bwana wangu mfalme, ambaye ameagiza chakula chenu na kinywaji chenu.+ Kwa nini, basi, aone nyuso zenu zina sura ya huzuni zikilinganishwa na watoto ambao wana umri kama wenu, na kwa nini mkifanye kichwa changu kiwe na hatia mbele ya mfalme?” 11  Lakini Danieli akamwambia mlinzi ambaye ofisa mkuu wa makao ya mfalme+ alikuwa amemweka juu ya Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria: 12  “Tafadhali, uwajaribu watumishi wako kwa siku kumi, na watupe mboga za majani+ tule na maji tunywe; 13  kisha sura zetu na sura za wale watoto wanaokula vyakula vitamu vya mfalme zionekane mbele yako, nawe uwatendee watumishi wako kulingana na unavyoona.” 14  Mwishowe akawasikiliza kwa jambo hilo, akawajaribu kwa siku kumi. 15  Na mwishoni mwa zile siku kumi, sura zao zikaonekana kuwa bora na zilizonenepa kuliko za wale watoto wote waliokuwa wakila vyakula vitamu vya mfalme.+ 16  Kwa hiyo yule mlinzi akaendelea kuondoa vyakula vyao vitamu na divai yao ya kunywa, akawapa mboga za majani.+ 17  Basi Mungu wa kweli akawapa watoto hao wanne ujuzi na ufahamu katika maandishi na hekima yote;+ naye Danieli alikuwa akielewa maono na ndoto za aina zote.+ 18  Basi mwishoni mwa siku ambazo mfalme alikuwa amesema waletwe ndani,+ ofisa mkuu wa makao ya mfalme pia akawaleta ndani, mbele ya Nebukadneza. 19  Naye mfalme akaanza kusema nao, na kati yao wote hakupatikana yeyote aliye kama Danieli, Hanania, Mishaeli na Azaria;+ nao wakaendelea kusimama mbele ya mfalme.+ 20  Na katika kila jambo la hekima na la uelewaji+ alilowauliza mfalme, akawaona kuwa bora mara kumi kuliko makuhani+ wote wenye kufanya uchawi na wafanya-mazingaombwe+ waliokuwa katika ufalme wake wote. 21  Naye Danieli akaendelea kudumu kufikia mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme.+

Maelezo ya Chini