Danieli 10:1-21

10  Katika mwaka wa tatu wa Koreshi+ mfalme wa Uajemi kuna jambo alilofunuliwa Danieli, ambaye jina lake aliitwa Belteshaza;+ na jambo hilo lilikuwa kweli, na kulikuwa na utumishi mkubwa wa kijeshi.+ Naye akaelewa jambo lile, naye akaelewa jambo lililoonwa.+  Siku hizo mimi, Danieli, nilikuwa nikiomboleza+ kwa majuma matatu kamili.  Sikula mkate mtamu, wala nyama wala divai haikuingia kinywani mwangu, nami sikujipaka mafuta kwa vyovyote mpaka kumalizika kwa yale majuma matatu kamili.+  Na katika siku ya 24 ya mwezi wa kwanza, nilipokuwa kwenye ukingo wa ule mto mkubwa, yaani, Hidekeli,+  mimi pia niliinua macho yangu nikaona, na, tazama, palikuwa na mwanamume fulani amevaa kitani,+ viuno vyake+ vimefungwa dhahabu ya Ufazi.+  Na mwili wake ulikuwa kama krisolito,+ na uso wake kama umeme,+ na macho yake kama mienge yenye kuwaka moto,+ na mikono yake na miguu yake ilionekana kama shaba iliyong’arishwa,+ na sauti ya maneno yake ilikuwa kama sauti ya umati.  Nami Danieli nikaona yale maono peke yangu; lakini watu waliokuwa pamoja nami hawakuona maono hayo.+ Hata hivyo, walishikwa na mtetemeko mkubwa, wakakimbia na kujificha.  Mimi nami—niliachwa peke yangu, nikaona hayo maono makubwa. Na ndani yangu hazikubaki nguvu zozote, na sura yangu ikabadilika na kuharibika, wala sikubaki na nguvu zozote.+  Nami nikaanza kusikia sauti ya maneno yake; nami nilipokuwa nikiisikia sauti ya maneno yake, nilikuwa nimelala usingizi mzito kifudifudi,+ uso wangu ukiwa chini.+ 10  Na, tazama! mkono fulani ukanigusa,+ nao ukanitikisa polepole niinuke kwa magoti yangu na viganja vya mikono yangu. 11  Naye akaniambia: “Ee Danieli, wewe mtu mwenye kutamanika sana,+ elewa maneno ninayokuambia,+ na usimame wima mahali ulipokuwa umesimama, maana sasa nimetumwa kwako.” Naye aliposema nami neno hilo, nikasimama wima, nikitetemeka. 12  Akaendelea kuniambia: “Usiogope,+ Ee Danieli, kwa maana tangu siku ya kwanza ulipoelekeza moyo wako ili kupata uelewaji+ na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako,+ maneno yako yamesikiwa, nami mwenyewe nimekuja kwa sababu ya maneno yako.+ 13  Lakini mkuu+ wa ufalme wa Uajemi+ alikuwa amesimama katika upinzani+ juu yangu kwa siku 21, na, tazama! Mikaeli,+ aliye mmoja wa hao wakuu wa mbele,+ akaja kunisaidia; nami nikabaki hapo kando ya wafalme wa Uajemi.+ 14  Nami nimekuja kukufanya utambue mambo yatakayowapata watu wako+ katika siku za mwisho,+ kwa kuwa hayo bado ni maono+ ya siku ambazo zitakuja.”+ 15  Basi aliposema nami maneno hayo, nilikuwa nimeelekeza uso wangu chini+ nami nikawa siwezi kusema. 16  Na, tazama! mtu fulani anayefanana na wana wa binadamu akaigusa midomo yangu,+ nami nikaanza kufungua kinywa changu na kusema+ na kumwambia yule aliyekuwa amesimama mbele yangu: “Ee bwana wangu,+ kwa sababu ya maono yale nilikuwa na misukosuko, wala sikubaki na nguvu zozote.+ 17  Basi ni jinsi gani mtumishi wa huyu bwana wangu aliweza kusema na huyu bwana wangu?+ Lakini mimi, mpaka sasa nguvu zozote hazikubaki ndani yangu, wala hakuna pumzi yoyote iliyobaki ndani yangu.”+ 18  Ndipo yule mwenye sura ya mtu wa udongo akanigusa tena na kunitia nguvu.+ 19  Kisha akasema: “Usiogope,+ Ee mtu mwenye kutamanika sana.+ Na uwe na amani.+ Uwe na nguvu, ndiyo, uwe na nguvu.”+ Mara tu aliposema nami, nikapata nguvu halafu nikasema: “Bwana wangu na aseme,+ kwa maana umenitia nguvu.”+ 20  Basi akaendelea kusema: “Je, kweli unajua kwa nini nimekuja kwako? Na sasa nitarudi kupigana na mkuu wa Uajemi.+ Ninapoenda, tazama! pia mkuu wa Ugiriki anakuja.+ 21  Hata hivyo, nitakuambia mambo yaliyoandikwa katika maandishi ya kweli,+ wala hakuna yeyote anayenitegemeza kwa nguvu katika mambo haya isipokuwa Mikaeli,+ yule mkuu wenu.+

Maelezo ya Chini